Bouwen aan een goede toekomst

10 maart 2017

Dag van de leerplicht: leerlingen Stedelijk Vakcollege in gesprek over schoolverzuim

Op 15 maart 2017 gingen leerlingen van het Stedelijk Vakcollege met elkaar in gesprek over het belang van op tijd op school komen en het volgen van onderwijs. 

Leren is je recht

Gemeente Enschede en het Stedelijk Vakcollege vinden het belangrijk dat jongeren hun talenten optimaal ontwikkelen en gebruik maken van hun recht om te leren. Daarvoor is nodig dat zij naar school gaan en hun opleiding afronden met minimaal een startkwalificatie. Dit is een  havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Leerlingen van het Stedelijk Vakcollege gingen op 15 maart samen met wethouder onderwijs Eelco Eerenberg, de teamleiders van de school en leerplichtambtenaren in gesprek over het belang van onderwijs, schoolverzuim en het behalen van een diploma.

Leren van elkaar

Leerlingen die er altijd zijn gingen in gesprek met leerlingen die regelmatig verzuimen. Wat maakt dat de ene leerling wel komt en de andere niet? Waar ligt dit nu aan? Wat kan het onderwijs in samenwerking met de gemeente doen om het verzuim onder leerlingen terug te dringen? Hoe kunnen leerlingen elkaar stimuleren? Allemaal vragen die centraal staan.

Het Stedelijk Vakcollege heeft al aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten zodat zij ook hun eigen beleid verder kunnen verbeteren. Zij hebben dan ook al aangekondigd een vervolg te geven aan de bijeenkomst van 15 maart.