Burgemeester Van Veldhuizen bespreekt drones op World Economic Forum en blogt verder

Burg van Veldhuizen bij conferentie drones
27 juni 2017

Burgemeester Onno van Veldhuizen vervolgt zijn bezoek aan Dalian in China. Hij blogt:

Twee weken was ik op vakantie in China. Een eerste bezoek. Deze week staat helemaal in het teken van onze zusterstad Dalian en het World Economic Forum, waarvan de zomervariant - u kent waarschijnlijk de wintervariant Davos - om het jaar in Dalian gehouden wordt. 

World Economic Forum in DalianSinds 2009 heeft Enschede een samenwerking met Dalian die op initiatief van de universiteit tot stand kwam en die inmiddels zeker tot een tiental bezoeken over en weer van diverse delegaties geleid heeft. Deze week "promoveren" we tot een van de  van de tien zustersteden die de stad rijk is. Dat is bijzonder omdat de gelijkwaardigheid van Enschede en Dalian niet meteen voor de hand ligt.

De cijfers spreken boekdelen. Dalian is 6.3 miljoen inwoners groot, heeft binnenkort twee vliegvelden waarvan een in zee, waar jaarlijks 35 miljoen passagiers ontvangen zullen worden. Het andere vliegveld blijft open voor vrachtverkeer. Er zijn drie havens, drie metrolijnen en diverse hoge snelheidstreinen. Je kunt naar 30 (!) universiteiten. De oppervlakte is enorm en de bestuursschaal heeft zich daar in de afgelopen decennia naadloos aan aangepast. Toch is Dalian slechts een middelgrote stad in China, die net zoals wij hard moet werken om talent aan te trekken, vast te houden en te ontwikkelen. En zoals iedere stad in China worstelt het met vergrijzing (ouderenzorg), een trek naar de stad (in 2020 wonen 100 miljoen meer Chinezen in een stad dan nu) waardoor je, waar je ook kijkt, gebouwd ziet worden. Het is het land van de tienduizenden Alphatorens en eindeloze files en milieuproblemen. (Smog: Dalian is goed te doen, maar Peking was afschuwelijk.)

Verder is China niet langer meer het lage loonkostenland dat het ooit was, er is in een razend tempo een omvangrijke middenklasse ontstaan, na maar liefst 35 jaar van onstuimige economische groei (vaak dubbele cijfers, nu 6.9%). Het land laat in welvaart denk ik menig Europees land achter zich en inmiddels gaan jaarlijks 120 miljoen Chinezen op een buitenlandse vakantie. Wat in de afgelopen vier decennia in China is gebeurd is meer dan twee Wirtschaftswunders. Het land maakt indruk door zijn omvang, massa, snelheid, flexibiliteit, pragmatisme en focus. Het is in zekere zin ook Amerikaans in zijn doe-mentaliteit.

Toch definieerde premier Li Keqinang van China vanochtend op het forum zijn land nog steeds als ‘developing country.’ En ook dat is waar. Vaak heb je het gevoel dat je zowel in de negentiende als in de eenentwintigste eeuw rondloopt. 

Het verkeer is vooral in Peking daar een mooi voorbeeld van. Regels zijn suggesties, voetgangers, handkarren, scooters (allemaal elektrisch!) auto's, bussen, vrachtwagens vermengen zich als stroop, waarbij ook verkeer zomaar uit de andere richting komen kan. De regel is niet stil te staan, niet geschaad te worden en niet te schaden. Je moet je niet als individu gedragen maar als onderdeel van een zwerm en dan heeft het op sommige momenten ook nog wel iets sierlijks. Wie daarbij zijn recht niet een beetje opeist, verliest zijn plaats. Dat geeft weinig tot geen agressie, maar wel veel getoeter.

Een ander voorbeeld van het mengen is de straat. Men wast, kookt, gymt, speelt spelletjes en danst buiten omdat er binnen ook volstrekt geen ruimte voor is. Te klein. Gezellig is het wel en de privacy is non existent. Dat is geen probleem.

Heel modern vind ik wanneer je overal met Engels goed terecht kunt en alles ook in die tweede taal staat aangegeven. Kinderen van 8 spreken het al en hebben er plezier in om het te proberen. "Welcome in Beijing" klonk uit een heel schamel huisje uit een hele kleine mond. Wie Engels en Chinees spreekt, heeft de wereld wel aan de voeten.

Er valt er over en weer veel te leren en te investeren. Sommige ervaringen hebben wij als Westerse Europese landen achter de rug, die China nu doormaakt. Andere uitdagingen zijn hetzelfde. Ook hier zijn de vier kernwoorden open sustainable inclusive city niet van de lucht, waarbij ook voortdurend over smart cities en circular economy en innovation wordt gesproken. 

Is China eigenlijk nog een communistisch land en wie is er eigenlijk de baas? Daar hoop ik nog over te schrijven en ook wat indrukken te geven over onderwerpen die we bespraken en de mensen die ik op het Forum mocht ontmoeten. Een indruk volgt hieronder.

Een eyeopener leverde mij vanochtend de nieuwe zijde route over land op. Een verbluffende presentatie met honderden data op een wereldkaart aan de hand waarvan duidelijk werd gemaakt hoe het westen en het oosten elkaar toch steeds meer zullen moeten ontmoeten. Voor ons blijft in dat verhaal de route naar Berlijn cruciaal om van daaruit verder te gaan.

Tot morgen!

Onno van Veldhuizen

Op Burg van Veldhuizen conferentie dronesde eerste dag van het World Economic Forum sprak burgemeester Onno van Veldhuizen in een panel over duurzame en leefbare steden en circulaire economie. Hij ontmoette experts op het gebied van drones en regelgeving en kreeg met behulp van satellietbeelden een beeld van de Nieuwe Zijde Route. Tot slot leerde hij van de Chinese premier Li Keqiang dat deze meer gaat doen om de eigen markt open te stellen voor buitenlandse bedrijven en de regelgeving voor buitenlandse investeerders zal inperken.

Steden van welke omvang dan ook, hebben overal ter wereld dezelfde uitdagingen; mobiliteit, vergrijzing, wegtrekken van talent, de zorg voor een flexibele, duurzame en circulaire economie.  Dat concludeerden de panelleden – met onder meer de vicepresident van het onderzoeksinstituut CCICED en de partijsecretaris van Yiwu - van de sessie over de urbanisatie in China; Burgemeester van Veldhuizen schetste in het panel de positie van Enschede als tiende stad van Nederland, waar nauw wordt samengewerkt met het Ruhrgebied.  En vatte de gemeenschappelijke uitdaging van steden als volgt samen: je moet er snel en tegen lage kosten kunnen komen, je erin kunnen bewegen, je moet er veilig en gezond kunnen wonen en jezelf er kunnen ontwikkelen. Steden kunnen de oplossingen voor deze universele vraagstukken  gemeenschappelijk te lijf.

Premier Li Kequiang ziet groeiende risico’s en bedreigingen voor de wereldwijde vrijhandel en het mondiale economisch herstel, zoals het toenemende protectionisme.  Hij stelt dat de voordelen van de globalisatie beter moeten worden verdeeld en vindt dat de regels voor vrijhandel moeten worden

In dat licht biedt de aanleg van de Nieuwe Zijderoute grote kansen voor Nederland: One Belt One Road, een verbindingsroute met het Westen. Aan de hand van satellietbeelden worden de ontwikkelingen vanaf 1950 getoond op gebied van infrastructuur, industrie en, handel, maar ook milieu en luchtvervuiling. Te zien is dat de route in Nederland via Arnhem naar Rotterdam loopt. Vanuit de relatie met Dalian is het zeer interessant te onderzoeken hoe Enschede en Twente hierin een rol kunnen spelen.

In een sessie over drones stond de vraag centraal hoe drones een oplossing kunnen bieden voor transportproblemen in steden. In Enschede kunnen op de luchthaven drones worden getest, Space053. In Nederland worstelen we met de vraag welke regelgeving we moeten en kunnen toepassen op het gebied van transport in de lucht. Onno van Veldhuizen sprak er verschillende experts over, die Enschede bij deze vraagstukken kunnen helpen.