Burgemeesters Münster en Enschede tekenen intentieverklaring

28 september 2017

“Met deze Letter of Intent (LOI) waarin we concrete projecten benoemen, gaan we een grote sprong voorwaarts maken,” aldus Oberbürgermeister Markus Lewe van Münster en burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede. Met het ondertekenen van de LOI nemen de twee steden het voortouw om de EUREGIO nog nadrukkelijker op de internationale kaart te zetten.

Münster en Enschede geven hiermee een boost aan de grensoverschrijdende stedelijke regio. Beide steden werken al ruim 25 jaar samen. Die samenwerking kreeg de laatste jaren extra energie. In april dit jaar hebben de burgemeesters elkaars plek voor twee dagen ingenomen en hebben zij hun kennis van elkaars stad sterk verbreed.

Beide steden zijn actief partner in EUREGIO en in het samenwerkingsverband MONT (Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente). Met de samenwerkingsafspraken willen de stadsbesturen van de twee steden de samenwerking tussen organisaties en instellingen ondersteunen en op terreinen waar de overheid verantwoordelijk is initiatief nemen en projecten uitvoeren.

Stip op de horizon is de ontwikkeling van een ongedeelde grensoverschrijdende stedelijke regio die niet wordt gehinderd door de landsgrens. Een regio waarin  burgers wonen, werken en recreëren alsof de landsgrens niet meer bestaat. En waar bedrijven, organisaties en instellingen optimaal kunnen samenwerken. Met het realiseren van betere en snellere grensoverschrijdende verbindingen, samenwerking van kennisinstellingen en bedrijven en een grensoverschrijdend aanbod op het gebied van cultuur en evenementen wordt gewerkt aan het realiseren van dit toekomstbeeld.

Ondertekening Letter of Intent. Van links naar rechts: Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede, Directeur Elisabeth Schwenzow van de EUREGIO en Oberbürgermeister Markus Lewe van Münster.