Buurtzorg aan de slag in Enschede

Cliënten houden hulp, hulpen houden baan

De bewindvoerders van TSN hebben zojuist laten weten dat Buurtzorg akkoord gaat met het voorstel van B&W van Enschede over de ondersteuning huishouden. Dit betekent dat 800 Enschedese cliënten hun zorg, 200 werknemers hun baan en de cliënten hun vaste hulp behouden. Eind april zal Buurtzorg onder de naam Stichting Familiehulp het contract van TSN in Enschede overnemen. Alle betrokken cliënten in Enschede krijgen volgende week een brief met meer informatie.

Wethouder Jurgen van Houdt: “Ik ben ontzettend blij en dankbaar met het akkoord. Dit is de beste oplossing voor alle betrokkenen. De werkgelegenheid blijft behouden, evenals de koppeling tussen hulp en cliënt. Mijn doelstelling is altijd de zorgcontinuering, zowel op zorg- als werkgelegenheidsgebied, van onze inwoners geweest. In dat kader biedt het voorstel van Buurtzorg de door ons gewenste harde garanties. Deze oplossing zorgt voor een soepele overgang voor cliënten en medewerkers. Ik ga graag snel in gesprek met Buurtzorg en de andere 21 gecontracteerde aanbieders om te kijken hoe we de huishoudelijke ondersteuning kunnen vernieuwen.”

Transformatiebudget

De gemeente Enschede stelt op korte termijn een transformatiebudget beschikbaar om zorgaanbieders te stimuleren nieuwe ondersteuningsconcepten te ontwikkelen. Doel is om te werken aan reguliere banen- of zoveel mogelijk baanbehoud- binnen de thuisondersteuning. Bij de inrichting van dit budget nodigt Enschede alle gecontracteerde aanbieders die ondersteuning in het huishouden leveren uit om met plannen tot vernieuwing te komen.