B&W besluit tot exploitatieovereenkomst recreatiewoningen Het Rutbeek

06 december 2016

Op 6 december 2016 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten een exploitatieovereenkomst aan te gaan met Outdoor Resort Boekelo B.V. voor het ontwikkelen van 250 recreatiewoningen op Het Rutbeek.

De Regio Twente kan, als eigenaar van Het Rutbeek, door het ondertekenen van de exploitatieovereenkomst uitvoer geven aan de bestemming recreatiewoningen.

Herziening bestemmingsplan

Om de recreatiewoningen te realiseren zijn enkele kleine aanpassingen in de maatvoering van de recreatiewoningen noodzakelijk. Vanwege deze wijzigingen zal ook het geldende bestemmingsplan worden herzien. De aanpassingen gaan over het verhogen van de goot- en nokhoogte van de recreatiewoningen. Voor de recreatiewoningen zijn op het park ook een aantal centrale voorzieningen noodzakelijk. Hierop zal het bestemmingsplan ook worden aangepast. Het eerder opgenomen saunacomplex is uit de plannen gehaald.

Ontsluiting van het park

De gemeente en de exploitant hebben in de exploitatieovereenkomst ook afspraken gemaakt over de realisatie van de ontsluiting van de recreatiewoningen. De definitieve vormgeving van de ontsluiting van de recreatiewoningen zal de komende periode worden uitgewerkt. De omwonenden worden betrokken bij deze uitwerking. In het eerste kwartaal van 2017 wordt er voor de omwonenden een startbijeenkomst georganiseerd.