B&W Enschede stemt in met koopovereenkomst kavel voor moskee

15 juni 2016

B&W Enschede stemt in met koopovereenkomst kavel voor moskee

Na ondertekening van deze koopovereenkomst door de gemeente en de Islamitische Stichting Nederland (ISN) start de voorbereiding voor de bestemmingsplanwijziging. Deze is noodzakelijk om  het Turks Cultureel Centrum op de beoogde locatie, hoek Kuipersdijk/wethouder Beversstraat, te kunnen bouwen.

De koopovereenkomst kan worden aangegaan nu de gemeenteraad op 18 april de kadernotitie ‘moskee met verenigingsgebouw’ heeft vastgesteld. In de kadernotitie staan de voorwaarden die de gemeente stelt aan de realisatie van een moskee op deze locatie. De voorwaarden gaan over vormgeving en omvang van het gebouw, parkeren, de gebedsoproep en de nevenfuncties. De kadernotitie is een integraal onderdeel van de koopovereenkomst.

Belangrijk punt voor bewoners en de Raad waren afspraken rond de gebedsoproep. In de koopovereenkomst is vastgelegd dat gestreefd wordt een getekende ‘afsprakenovereenkomst’  tussen ISN/moskeebesturen en de omwonenden gereed te hebben voor de bestemmingsplanwijziging procedure van start gaat.

Naar verwachting zal het college in de tweede helft van 2016 het bestemmingsplan vrijgeven voor zienswijzen. Vaststelling van het bestemmingsplan door de Raad kan dan begin 2017 plaatsvinden.

Wethouder Jeroen Hatenboer: ’Door de heldere voorwaarden en afspraken in de kadernotitie en de koopovereenkomst hoop ik dat we vanaf nu in een rustiger vaarwater komen gedurende de rest van procedure’

Lang gekoesterde wens in vervulling

‘Het aangaan van de voorliggende koopovereenkomst voor de realisatie van het Turks Cultureel Centrum in Enschede is het resultaat van een inzet van ruim 5 jaar. Het is voor alle partijen een zeer intensieve periode geweest. De oproep tot het gebed was tot op het laatste moment een twistpunt. De moskeebesturen zijn blij dat uiteindelijk ook op dit punt overeenstemming kon worden bereikt.

De koopovereenkomst is dan ook een belangrijke mijlpaal in het proces, waar de besturen van de beide stichtingen, hun leden en de bouwcommissie uiteraard erg blij mee zijn.

Onze dank gaat uit naar een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan dit proces. Wij hopen dat het verdere proces voorspoedig zal verlopen en dat uiteindelijk het Turks Cultureel Centrum met moskee uiteindelijk een feit zal zijn. Daarmee zal een lang gekoesterde wens van de Turkse moslimgemeenschap in Enschede in vervulling gaan. ‘, aldus een woordvoerder namens de moskeebesturen.