Centrumgemeente Enschede weigert subsidie Stichting Saron Zorgverlening

13 maart 2019

De centrumgemeente Enschede verleent geen subsidie meer aan Stichting Saron Zorgverlening.

Uit onderzoek door de gemeente Enschede is gebleken dat de instelling niet aan de eisen kan voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie beschermd wonen. Stichting Leger des Heils neemt op 25 maart 2019 de zorg voor de cliënten over. De cliënten zijn hierover vanmorgen geïnformeerd.

Tekortkomingen

Uit het onderzoek blijkt dat Saron tekortschiet op diverse punten. Er is sprake van onvoldoende gekwalificeerd personeel om de zorg te verlenen. Ook zijn er tekortkomingen in de cliëntdossiers en in de bedrijfsvoering.

Kwetsbare cliënten

De 23 cliënten beschermd wonen ontvangen op dit moment niet de zorg waarvoor zij zijn geïndiceerd. De meeste cliënten wonen bij Saron, ze huren daar een woonruimte van Pastoraal Centrum Saron in Beuningen. Het gaat om een kwetsbare groep cliënten met een psychische of een psychiatrische beperking, al dan niet gecombineerd met een andere problematiek, voor wie het hebben van een beschermde woonomgeving gecombineerd met zorg belangrijk is.

Leger des Heils neemt zorg over

De gemeente betreurt de situatie die bij Saron is ontstaan en de onrust die dit meebrengt voor de cliënten. De ondersteuning voor alle cliënten beschermd wonen kan echter worden gegarandeerd. De zorgcontinuïteit staat voorop. Stichting Leger des Heils neemt op 25 maart de zorg voor de cliënten beschermd wonen over. Deze organisatie heeft veel ervaring met beschermd wonen en is al subsidiepartner van de centrumgemeente Enschede. De cliënten beschermd wonen zijn persoonlijk geïnformeerd over het genomen besluit.

Maatwerkvoorzieningen

Saron biedt naast beschermd wonen aan nog eens 13 mensen een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo. De gemeenten waar deze cliënten wonen hebben individuele maatwerkcontracten met Saron. Deze gemeenten zijn geïnformeerd over het besluit van de centrumgemeente Enschede om de subsidie voor beschermd wonen te weigeren. Het is aan de gemeenten zelf wat zij vervolgens besluiten ten aanzien van de maatwerkvoorziening. Saron zit nog in het aanbestedingstraject voor gunning.