Centrumkwadraat vergroot de kwaliteit van Enschede

Visualisatie Centrum Kwadraat
16 september 2019

Op maandag 16 september presenteerde wethouder Jeroen Diepemaat de ambities voor Centrumkwadraat, de nieuwe naam voor de Spoorzone.

Centrumkwadraat moet de kwaliteit van Enschede vergroten. Enkele voorbeelden van de ambities die de gemeente heeft met Centrumkwadraat: het Stationsplein wordt ontvangstruimte van de stad, in de Molenstraat gaan aantrekkelijk wonen in moderne architectuur en oude panden hand in hand en een fiets- en voetgangerstunnel onder het station door.

Centrumkwadraat als verlengstuk centrum

Enschede weet investeerders, ondernemers, bezoekers en nieuwe bewoners steeds beter aan zich te binden. Op veel terreinen doet de stad het goed. Centrumkwadraat helpt om deze koers vast te houden. Rondom en ten noorden van het station wordt de komende jaren gewerkt aan een uniek gebied. Wat nu bestaat uit een bonte verzameling van braakliggende terreinen, parkeerterreinen, leegstaande panden, woningen, winkels en appartementen wordt komend decennium samengesmeed tot een echt verlengstuk van het centrum.  Verdichting maakt het mogelijk om in Centrumkwadraat in een zestal (deel)locaties interessante en nieuwe binnenstedelijke woon- en werkvormen toe te voegen. Met een woningaanbod voor iedereen die nu nog onvoldoende bediend wordt.

Op zoek naar ambitie

Voor Centrumkwadraat is een ambitiedocument in ontwikkeling. De beelden die zijn gepresenteerd in het ambitiedocument geven een impressie van hoe het kan worden in de toekomst. Het zegt nog niets over de uiteindelijke realisatie. De gemeente wil mensen met ambitie prikkelen om kansen te benutten. Per locatie wordt gezocht naar aanknopingspunten, kansen en mogelijke samenwerkingen. Het gebied wordt niet ontwikkeld vanuit een dichtgetimmerd masterplan, dit stelt ons in staat om te blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen en trends.

800 woningen tot nu toe

De afgelopen jaren zijn in de eerste fase het project Spoorzone meer dan 800 woningen gerealiseerd of in voorbereiding. Onder meer in Boddenkamp en in ’t Zeggelt. Bijzondere locaties als de (Coberco) Melkhal, Performance Factory en Ambachtsschool hebben een nieuwe eigentijdse bestemming gekregen. De locatieontwikkeling van de Spoorzone komt met Centrumkwadraat in een tweede fase.

Bekijk hier de presentatie van Centrumkwadraat.