C.J. Snuifstraat 45 tijdelijk beschikbaar voor studenten

15 september 2021

Eerste resultaat van samenwerking zichtbaar.

Als de vergunning wordt verleend komt de C.J. Snuifstraat 45 waarschijnlijk eind september beschikbaar voor het tijdelijk huisvesten van 30 studenten van Universiteit Twente (UT) en Saxion die er nog niet in geslaagd zijn een studentenkamer te vinden. Het is de bedoeling dat de studenten uiterlijk 3 december aanstaande zijn doorgestroomd naar andere woningruimten. Wethouder Jeroen Diepemaat: “De Snuifstraat is het eerste resultaat in de urgente zoektocht van Gemeente, UT, Saxion, SJHT, de Veste, woningcorporaties en Twente Board naar nieuwe studentenhuisvesting. Deze was noodzakelijk om aan de onverwachte grote vraag te voldoen.” Omdat de vraag naar studentenkamers het aanbod momenteel overstijgt, is het voor veel studenten lastig een passende woonplek in de buurt van één van de twee onderwijsinstellingen te vinden. Vooral voor internationale studenten is de situatie urgent, bij gebrek aan alternatieven.

 

Samenwerking

Het gebouw aan de Snuifstraat staat op dit moment leeg. De Woonplaats, eigenaar van het pand, heeft het gebouw tijdelijk beschikbaar gesteld aan de Stichting Jongeren Huisvesting Twente (SJHT).  De SJHT vraagt de tijdelijke vergunning aan, die naar verwachting eind september kan worden verleend. De SJHT wordt beheerder van het pand en zorgt dat de kamers worden gemeubileerd. In samenspraak met de hogeronderwijsinstellingen wordt gekeken, op basis van urgentie, welke studenten de gelegenheid krijgen om gebruik te maken van deze tijdelijke huisvesting.