COA gaat in op aanbod noodopvang in voormalig Wegenerpand

12 januari 2016

Op korte termijn locatiebezoek voor verkenning mogelijkheden.

Het COA heeft begin januari serieuze belangstelling getoond voor de locatie aan de Getfertsingel/Zuiderval waar Wegener tot voor kort gevestigd was.  Zij willen in principe gebruik maken van het aanbod van de gemeente Enschede voor noodopvang van vluchtelingen en de mogelijkheden verkennen die de locatie biedt. Naar verwachting komt het COA op zeer korte termijn naar Enschede om samen met gemeente, politie en brandweer de locatie te bekijken. Ze maken dan een inschatting  van wat nodig is om het pand geschikt te maken voor noodopvang. Het gaat hier ook om de procedures die nodig zijn.

Humanitaire plicht

Verantwoordelijk wethouder voor Asiel en Integratie Jurgen van Houdt over de interesse van het COA: "Noodopvang van vluchtelingen in Enschede komt met deze stap dichtbij. We willen een goede samenwerking tussen de omwonenden vertegenwoordigd in de klankbordgroep, de veiligheidspartners, het COA en de gemeente op poten zetten. Zodat we onze humanitaire verantwoordelijkheid in het opvangen van vluchtelingen kunnen gaan nemen."

Klankbordgroep en communicatie

Gezien deze ontwikkeling plant de gemeente Enschede kort na het locatiebezoek van het COA een eerste overleg met de klankbordgroep. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers uit de directe omgeving van de locatie (ondertussen zijn er voldoende aanmeldingen binnengekomen voor deze klankbordgroep). Zodra meer bekend is over hoe de noodopvang van vluchtelingen vorm krijgt op deze locatie, organiseert de gemeente in samenwerking met het COA een informatiemoment voor de omgeving en andere geïnteresseerden.

Aanmelden voor informatiemails

Omwonenden van de locatie houden we op de hoogte van ontwikkelingen over dit onderwerp. Dit doen we op belangrijke momenten met bewonersbrieven maar ook via kortere mailberichten via een e-maillijst en nieuwsberichten op de website enschede.nl/vluchtelingenopvang. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de e-maillijst door het contactformulier in te vullen van het Informatiepunt Vluchtelingenopvang. Dit formulier vindt u op de website enschede.nl/vluchtelingenopvang.