COA ziet af van AZC Esmarkerveld

05 oktober 2016

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ziet af van een AZC in Enschede. Dat heeft het COA de gemeente Enschede eind vorige week in een brief laten weten.

Reden is dat minder asielzoekers naar Nederland komen dan verwacht. Veel bestaande opvanglocaties staan dan ook (gedeeltelijk) leeg. Het COA denkt hiermee tot en met 2017 over voldoende opvangcapaciteit te beschikken.

Gemeenteraadbesluit

In 2015 zijn door de gemeente(raad) met het COA duidelijke afspraken gemaakt over de omvang en de termijn van de opvang in het AZC Esmarkerveld. Door de verminderde instroom heeft het COA voor een sluitende businesscase langer nodig dan de afgesproken 10 jaar. Dit kon niet binnen de gemaakte afspraken en daarop besloot het COA vorige week het verzoek voor het AZC Esmarkerveld in te trekken. De gemeenteraad van Enschede moet formeel nog wel instemmen met het afstel.

Duidelijkheid

Wethouder Jurgen van Houdt, wethouder Asiel en Integratie, is tevreden met het besluit van het COA. “Er is nu duidelijkheid voor alle betrokkenen. Je zag in de stad toch onrust ontstaan. Door het juli-besluit van het COA om de realisatie van het AZC het Esmarkerveld opnieuw tegen het licht te houden en de afgelopen weken door de sluiting van AZC’s elders in het land”, aldus de wethouder.

Verantwoordelijkheid nemen

Enschede heeft en wil als grootste stad in Overijssel haar verantwoordelijkheid nemen in de opvang van vluchtelingen. Volgens wethouder Van Houdt blijft dit aanbod in de toekomst onverminderd van kracht. “Als het COA een nieuw verzoek indient voor de vestiging van een AZC in Enschede, zullen wij die aanvraag opnieuw beoordelen”.

In gesprek gebleven

Er is veel tijd en energie gestoken in het gastvrij opvangen van vluchtelingen in onze gemeente. Veel inwoners hebben meegedacht over de locatiekeuze en een goede maatschappelijke inbedding. Een flink aantal mensen had moeite met de komst van het AZC. Maar ook zij hebben ondanks hun bedenkingen meegedacht met de planvorming en waren bereid om het gesprek aan te gaan, hoe moeilijk dat ook was.

Hartverwarmende inzet

Namens het college wil Jurgen van Houdt zijn waardering uitspreken over de hartverwarmende inzet van vrijwilligers. Inzet die nodig blijft voor de integratie van de ongeveer 1000 mensen die afgelopen 5 jaar als statushouder in Enschede zijn komen wonen en de honderden die nog volgen. “Wij zijn en blijven een open stad waarin iedereen meedoet en zich thuisvoelt”, besluit Van Houdt.