Coalitie-onderhandelingen tussen Burgerbelangen Enschede, D66, VVD, Groenlinks en ChristenUnie afgebroken

26 mei 2018

De coalitie-onderhandelingen in de gemeente Enschede tussen Burgerbelangen Enschede, D66, VVD, Groenlinks en de ChristenUnie hebben na een aantal weken onderhandelingen niet tot een duurzame coalitie geleid.

Inhoudelijke verschillen, maar ook gebrek aan chemie, stonden een perspectief op een werkbare en vruchtbare samenwerking in de weg. Met name op het sociaal domein lagen de opvattingen te zeer uiteen. Ondanks de noodzaak om binnen afzienbare tijd tot een nieuwe coalitie te komen is het de partijen niet gelukt hier in gezamenlijkheid uit te komen.

De formateurs zullen op korte termijn een verslag doen van de ontstane situatie en in een volgende duidingsbijeenkomst zullen verdere stappen worden bepaald.