Coalitieakkoord BBE, D66, VVD, PVDA en ChristenUnie gepresenteerd

02 juli 2018

De onderhandelingsdelegaties van Burgerbelangen Enschede, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie hebben maandag 2 juli hun akkoord voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. Een akkoord dat in de afgelopen periode onder leiding van formateurs Jon Hermans-Vloedbeld en Miriam Luizink tot stand is gekomen.

De coalitie is trots om te mogen leven en werken in Enschede en wil verder bouwen aan de toekomst. De komende vier jaren wil de nieuwe coalitie daadkrachtig verder werken op gebied van duurzaamheid, ontwikkeling van de stad en sociaal domein. Deze thema’s zijn belangrijk om Enschede ook voor de toekomst nog meer de plek te maken waar iedereen wil zijn en blijven.  

Investeren in een fijne en sociale stad

De coalitie maakt scherpe keuzes die nodig zijn om aan de ene kant de tekorten op te vangen en aan de andere kant de stad te laten bruisen. Dit college trekt extra geld uit voor de versterking van de wijkteams, handhaving en vergroting van de veiligheid. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in de Binnenstad, Technology Base en Kennispark. Ook maakt deze coalitie werk van de ambities op het gebied van duurzaamheid, jeugd, sport, onderwijs en in- en externe mobiliteit. De gronausestraat in Glanerbrug richten we opnieuw in. Ook blijft deze coalitie investeren in nieuwkomers in het kader van meedoen en thuisvoelen. Over de koopzondagen zijn eveneens afspraken gemaakt: onder voorwaarden zullen de winkels elke zondag open zijn. 

Budgetten in het sociaal domein worden samengevoegd tot een ‘sociaal budget’. Zo is er sprake van één budget waardoor meevallers in het ene onderdeel de nadelen in het andere onderdeel kunnen compenseren en komen de middelen op de plek waarvoor ze zijn bedoeld: de inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Daarbij kiezen we een warme aanpak voor wie zorg, bijstand of ondersteuning nodig heeft

Financieel kader

De komende vier jaar wordt 15 miljoen euro vrijgemaakt voor intensiveringen en in totaal ongeveer 38 miljoen euro bezuinigd. Alle maatregelen van het coalitieakkoord meegerekend, eindigt het begrotingssaldo op -5,6 miljoen euro in 2019 en ontstaat er een begrotingsoverschot van 2,9 miljoen euro in 2022. Voor de benodigde financiële ruimte zijn er ook maatregelen die betrekking hebben op de parkeertarieven, de OZB en op subsidies genomen.

 

Lees hier het Coalitieakkoord:

PDFCoalitieakkoord 2018-2022 BBE D66 VVD PVDA CU.PDF