Coalitieonderhandelingen van start

Stadhuis Gemeente Enschede
12 mei 2022

Dinsdag 10 en woensdag 11 mei zijn vertegenwoordigers van BBE, VVD, PvdA en CU begonnen aan de coalitievorming voor de raadsperiode 2022-2026.

Onder leiding van de formateurs Theo Bovens en Henk Veerbeek is gesproken over het gewenste onderhandelingsproces, waarbij zowel over de inhoud, tijdspad en vorm afspraken zijn gemaakt. Gestreefd wordt naar een akkoord op hoofdlijnen medio juni. Rond Pinksteren zal een tussenstand worden opgemaakt. Vóór dat moment willen de vier partijen de tussenstand ook delen met de andere partijen in de gemeenteraad van Enschede.