College B&W verleent vergunning beschermd wonen in U-bouw Broekheurnerborch aan Rechterveldbrink

Luchtfoto van de Broekheurnerborch
28 november 2019

Woningcorporatie Domijn heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor woonplekken voor beschermd wonen, zodat RIBW Groep Overijssel (RIBW GO) deze kan gebruiken.

Het gaat om de U-bouw van het complex Broekheurnerborch aan de Rechterveldbrink. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2019 de vergunning aan Domijn verleend. De directbetrokkenen en omwonenden worden geïnformeerd via een brief.

Zorgvuldige afweging

Het college is niet over een nacht ijs gegaan en heeft goed geluisterd naar de geluiden uit de wijk en de ingediende raadsmoties. Met het besluit biedt de centrumgemeente Enschede aan een groep kwetsbare Enschedeërs woonruimte met begeleiding.

Een belangrijke reden voor het besluit is de aanwezigheid van 24-uurs begeleiding op de locatie. Hiernaast is met de betrokken partners afgesproken om een zogenoemde omgevingsbeheergroep in te richten.

Goede buren blijven

De omgevingsbeheergroep maakt afspraken over hoe je goede buren van elkaar blijft. Ook wil de groep samen plannen maken voor buurtactiviteiten. RIBW GO gaat de omgevingsbeheergroep organiseren. Daarin zitten verschillende partijen waaronder ook u als inwoner, de wijkagent, het stadsdeelmanagement etc. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we als goede buren in de wijk kunnen wonen. Wilt u hieraan deelnemen? Neem dan contact op met RIBW GO. RIBW GO houdt wekelijks spreekuur op maandag van 13.00-15.00 uur aan de Rechterveldbrink 1 hoogbouw.  U kunt zich melden bij de receptie van Livio in de Broekheurnerborch. Of neem telefonisch contact op via 088-8250011.

Vervolg

Met de vergunning kan de RIBW GO starten met het inrichten van 37 woonplekken voor beschermd wonen in de U-bouw van de Broekheurnerborch.  Drie van de 40 appartementen in het complex worden in gebruik genomen als inloop- en kantoorruimte.

Kan ik bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met deze vergunning, kunt u bezwaar maken. U kunt hier meer over lezen op onze bezwaarwebpagina. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de omgevingsvergunning is verleend.
Nu het college van B&W een vergunning heeft verleend, mag RIBW GO het pand meteen gaan gebruiken voor beschermd wonen. Wilt u voorkomen dat de vergunning na verlening ook meteen gebruikt kan worden, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechter. U moet dan in ieder geval al een bezwaarschrift hebben ingediend. Ook daarover leest u meer op onze website of op die van de rechtbank.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Op maandag 2 december bent u van 9.00 – 17.00 uur van harte welkom op de vrije inloop in servicecentrum Zuid aan de Wesselerbrinklaan 102. U kunt zich melden bij de receptie en vragen naar de wijkregisseur Zarina Dihal-Chedi. Zij is ook te bereiken via e-mail z.dihal@enschede.nl of telefoonnummer 14053.

Bijlagen

PDFRaadsbrief RIBW.pdf
PDFBijlage bij raadsbrief RIBW afspraken gemeente Domijn RIBW.pdf
PDFBijlage bij raadsbrief RIBW verleende vergunning.pdf