College stelt aanpassingen verkeerscirculatieplan voor

24 maart 2017

Verbetering doorstroming op twee plekken in Enschede

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor enkele verkeerssituaties in het binnensingelgebied aan te passen. Dit gebeurt om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en om de verkeersveiligheid te vergroten. De eerste maatregel is het ontlasten van de Molenstraat, door de Raiffeisenstraat de hoofdroute te maken tussen de Hengelosestraat en de Deurningerstraat. De tweede maatregel is het rechts afslaan van de Kuipersdijk richting Mooienhof weer toe te staan.

Doorstroming Deurningerstraat-Hengelosestraat

Het vele verkeer op de Molenstraat, en de daarmee gepaard gaande onveilige situaties, leiden ertoe dat het college van B&W voorstelt de Raiffeisenstraat de hoofdroute te maken tussen Deurningerstraat en Hengelosestraat. Naar verwachting zal deze maatregel leiden tot minder autoverkeer op de Molenstraat.

Tegelijkertijd kunnen de kruispunten Deurningerstraat-Raiffeisenstraat en Hengelosestraat-Raiffeisenstraat worden aangepakt, waarbij de Raiffeisenstraat voorrang krijgt en een vrij liggend fietspad wordt gerealiseerd. Hiermee wordt de fietsstraat bij de Lasonderstraat verbonden met de fietsenstalling aan de noordzijde van het station en de beoogde doortrekking van de F35.

In een later stadium is de herinrichting van de Deurningerstraat tussen Raiffeisenstraat en Molenstraat, inclusief de kruising bij het Stadskantoor, aan de orde. Ook dat zal naar verwachting leiden tot verdere afname van doorgaand verkeer op de Molenstraat en meer ruimte geven voor wonen en winkelen.

Kuipersdijk-Mooienhof

In 2011 stelde de gemeenteraad het Koersdocument Verkeerscirculatieplan voor het binnensingelgebied vast. Sindsdien is het voor automobilisten niet toegestaan om vanaf de Kuipersdijk rechtsaf de Mooienhof in te gaan. Burgemeester en wethouders stellen nu aan de gemeenteraad voor het afslagverbod op te heffen. Dit is het meest gastvrij voor bezoekers uit de noordkant van Enschede, zodat zij voor het bereiken van de Van Heekgarage dezelfde route heen en terug kunnen rijden. Tegelijk wordt voorgesteld het illegaal inrijden van de busbaan tegen te gaan met cameratoezicht.