College van B&W feliciteert Het Reliëf met predicaat ‘Excellente School’

24 januari 2022

Als eerste Enschedese school heeft Het Reliëf, de school voor speciaal onderwijs, het predicaat ‘Excellente School’ gekregen. Het predicaat is een erkenning voor scholen die onderwijs bieden van goede kwaliteit en zich onderscheiden van andere goede scholen doordat ze uitblinken met een specifiek profiel.

Namens het college van burgemeester en wethouders feliciteerde onderwijswethouder June Nods vandaag directeur Carla Hilbink, adjunct-directeur Marjon Dijks van Het Reliëf en bestuurder Paul Overakker van Attendiz persoonlijk met dit prachtige resultaat.

Het predicaat Excellente School is toegekend door Alida Oppers, inspecteur-generaal van het onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het predicaat is toegekend op basis van de adviezen van de jury Excellente Scholen. Tijdens een online bijeenkomst ontving Het Reliëf als nieuwe Excellente School felicitaties van de inspecteur-generaal en van juryvoorzitter Paul Zevenbergen.

Wethouder June Nods: “Het college is buitengewoon trots op het hele team van Het Reliëf. Dit is een resultaat van jarenlang werken aan de hand van een duidelijke missie en visie.” Het doel van de school is elke leerling maximaal toe te rusten voor het realiseren van een prettige deelname in maatschappij. Kernwaarden van de school zijn: veiligheid, respect en vertrouwen. De overkoepelende waarde is plezier, omdat een positief klimaat een voorwaarde is om tot optimale ontplooiing te kunnen komen, aldus de visie van de school.

Het Reliëf neemt sinds enkele jaren ook deel aan de pilot van het Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA), waarbij op school al hulp geboden kan worden aan een leerling als dat nodig is. De OJA-aanpak wordt ook gewaardeerd door de jury van de Excellente Scholen. Twee fragmenten uit het juryrapport over Het Reliëf:

‘De jury is onder de indruk van de complexe en intensieve samenwerking van alle betrokkenen en de enorme inspanningen die zijn gedaan om de gezamenlijke visie en missie te vertalen naar langetermijndoelen die betekenisvol zijn voor de doelgroep van Het Reliëf. Vanuit gedeelde waarden heeft men zich gericht op het scheppen van optimale voorwaarden om alle leerlingen maximale kansen te geven om tot leren te komen.’

‘De jury heeft tijdens de gesprekken met leiding, team, ouders en leerlingen vastgesteld dat achter ieder kind een bijzonder verhaal schuilt, dat om een integrale aanpak vraagt om de leerling weer in de leerstand te krijgen en weer met plezier naar school te laten gaan. Om dat mogelijk te maken is de integrale aanpak op meerdere niveaus (zoals school, thuissituatie, jeugdhulp, gemeente en samenwerkingsverbanden) voorwaardelijk te noemen. Het Reliëf is erin geslaagd zorg te dragen voor een doordachte eenheid in de afstemming van de aanpak.’

Het Reliëf is de eerste school in Enschede en de eerste school voor speciaal onderwijs in Twente die dit predicaat ‘Excellente school’ ontvangt voor hun kwaliteit. In Twente zijn er nu vier scholen met dit predicaat. In heel Nederland dragen vanaf vandaag 196 scholen het predicaat Excellent: 58 scholen in het primair onderwijs, 111 scholen in het voortgezet onderwijs en 27 scholen in het speciaal onderwijs.