De eerste schop in de grond bij De Kop

kaartje van de kop
29 mei 2019

Begin juni starten de werkzaamheden aan de openbare ruimte van het gebied De Kop, voorheen Kop Boulevard genoemd.

De Kop is het meest ingrijpende binnenstedelijke bouwproject van Overijssel. De werkzaamheden starten begin juni rondom de rotonde van de Haaksbergerstraat met de Ripperdastraat. Kabels en leidingen worden vernieuwd en verlegd naar de randen van het gebied; langs de Nijverheidstraat, de Beltstraat en naast de inrit van de Van Heekgarage. Ook start aannemer NTP met de herinrichting van de omliggende straten. Hierdoor zijn een deel van de Haaksbergerstraat, Ripperdastraat en Nijverheidstraat afgesloten voor verkeer. Op onderstaande kaart ziet u aan welke straten gewerkt wordt en wat de omleidingsroutes zijn.

De H.J. van Heekgarage inrit West blijft bereikbaar vanuit de Haaksbergerstraat. De M.H. Tromplaan is in beide richtingen toegankelijk en ook de Koningsstraat is vanaf de Haaksbergerstraat open voor verkeer naar de binnenstad. Het eerste deelgebied is naar verwachting in juni 2020 gereed. Daarna starten de werkzaamheden aan de inrit Van Heek-West en volgt ook de herinrichting van de andere straten.

De Kop bereikbaar en aantrekkelijk!
De Kop ontwikkelt een groen en aantrekkelijk gebied en een bereikbaar centrum. Wat gaan we de komende jaren in de openbare ruimte rond De Kop doen?

  • Herinrichting van de Haaksbergerstraat, Ripperdastraat/De Ruyterlaan, Nijverheidstraat/Piet Heinstraat en Beltstraat;
  • Verleggen van de inrit Van Heekgarage West;
  • Versterken van de Stadscampus door deze met een plein te verbinden;
  • Extra waterberging in de Haaksbergerstraat;
  • Verbeteren van de inrit Q-park Zuidmolen (inpandig);
  • Een goede verbinding van De Kop met de binnenstad en de Stadscampus;
  • Vervanging van de rotondes Haaksbergerstraat met Ripperdastraat en Zuiderval voor kruispunten met verkeerslichten.

Ontwikkellocaties De Kop
De werkzaamheden in de openbare ruimte gaan vooraf aan de bouw van vier ontwikkellocaties. Deze locaties hebben verschillende bouwhoogtes met ruimte voor ruim 500 appartementen, kantoren, horeca of andere commerciële invulling. De inrichting tussen de locaties is groen en autoluw. Zo ontstaat er een levendig, verbindend en aantrekkelijk gebied om in te verblijven. De verwachting is dat in het najaar van 2020 de bouw van de eerste ontwikkellocatie start.

Meer weten over de ontwerpen van de straten en het gebied en de planning? Kijk dan op enschede.nl/dekop