De nieuwe gemeenteraad zoekt u op!

21 juni 2018

De nieuwe gemeenteraad wil gezamenlijk werken aan de belangrijkste opgaven van Enschede. Een werkgroep met vertegenwoordigers van alle 12 fracties heeft hiervoor een voorstel gemaakt. De werkgroep biedt dit voorstel op maandag 25 juni aan de voltallige gemeenteraad aan.  

Enschede Akkoord

Dit zogenaamde ‘Enschede Akkoord’ beschrijft hoe de gemeenteraad de komende vier jaar samen met alle Enschedeërs – inwoners, bedrijven en instellingen – maatschappelijke problemen wil oplossen. In het Enschede Akkoord doet de raad een aantal beloftes aan de stad over de manier waarbij ze inwoners wil betrekken bij de besluitvorming. Daarnaast gaat de gemeenteraad een agenda opstellen met de belangrijkste onderwerpen waarover de raad met u in gesprek wil.

De stad in

Voor het eerst gaat de gemeenteraad vlak na de verkiezingen weer de stad in om bij u die onderwerpen op te halen. 

Natuurlijk hebben de gemeenteraadsleden allemaal ideeën over de belangrijkste uitdagingen voor onze stad. Maar over welke onderwerpen wilt u mee praten?

Van woensdag 27 tot en met zaterdag 30 juni trekken raadsleden, geholpen door vrijwilligers van M-Pact, de politieke partijen en ambtenaren de stad in om met u in gesprek te gaan. Maar u kunt ook digitaal reageren.

De gemeenteraad wil samenwerken om Enschede mooier en nog beter te maken. Daarom vragen we u om met ons mee te denken. Zoek ons op, daag ons uit, houd ons scherp. Samen met u, werken aan een beter Enschede. Dat is onze belofte aan de stad. Doe met ons mee. Samen Enschede.

Namens de Gemeenteraad,

De Werkgroep Enschede Akkoord