De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) loopt af

rekenmachine en een huis
11 oktober 2021

De regeling is nog aan te vragen tot 1 november 2021.

De TONK-regeling is een financiële bijdrage in de woonkosten voor huishoudens van wie het inkomen is gedaald als gevolg van de coronamaatregelen. De regeling is ingegaan op 1 januari 2021 en loopt tot 1 oktober 2021. Het gaat om een tegemoetkoming van maximaal € 500,- per maand.

De TONK-regeling is met terugwerkende kracht over de periode 1 januari tot 1 oktober nog aan te vragen via enschede.nl/tonk. De aanvraagmogelijkheid blijft bestaan tot 1 november 2021.

Voor wie is deze regeling?

De TONK is bedoeld voor alle huishoudens die als gevolg van de coronamaatregelen te maken hebben met een onvoorziene terugval in het inkomen. En die daarom de woonlasten niet meer kunnen opbrengen. Het gaat om huurkosten, hypotheekrente en -aflossing. TONK kan een oplossing bieden voor huishoudens als zij geen recht hebben op andere financiële regelingen of uitkeringen, zoals een toeslag van het UWV of WW-uitkering. Of die ondanks andere regelingen nog steeds te weinig inkomsten hebben om de woonkosten te kunnen betalen.

Meer informatie

Meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvragen leest u op enschede.nl/tonk.
De gemeente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 053 - 481 78 00.