De Stadsbeek stroomt!

De Stadsbeek stroomt!
07 oktober 2021

Op woensdag 6 oktober is de Stadsbeek officieel geopend door voormalig wethouder en huidig waterschapbestuurslid Hans van Agteren.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst liet hij het water de beek in stromen, waarna twee bootjes van de samenwerkingspartners binnen het project mee stroomden met het water. In de afgelopen jaren is de Stadsbeek aangelegd in de Bruggertstraat, Rembrandtlaan en B.W. ter Kuilestraat. In 2020 en 2021 werd de beek aangelegd in de Elferinksweg door het bouwteam, een samenwerking tussen gemeente Enschede en Dura Vermeer.

“Met de Stadsbeek pakken we samen wateroverlast in de wijken Pathmos en Stadsveld aan. Tegelijkertijd hebben we de omgeving van de beek aangepast aan het toekomstige klimaat. Zo verminderen we het gevoel van extreme hitte op warme dagen, door bijvoorbeeld meer bomen en planten en minder tegels in de straat. Met deze klimaataanpak zorgen we ervoor dat de stad een veilige, gezonde en aantrekkelijke plek blijft om te wonen en werken,” vertelt projectleider Sylvia Schot. Enschede heeft in dit project samengewerkt met waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Apollo Vredestein, de woningcorporaties en bewoners.

Enschedese klimaataanpak

De wijken Stadsveld en Pathmos zijn de laagstgelegen delen van Enschede. Als het hard regent, stroomt regenwater vanuit de andere wijken hiernaartoe. Straatkolken kunnen het regenwater niet zo snel afvoeren en de riolering kan zoveel water in één keer niet goed verwerken. Hierdoor komen straten blank te staan en loopt het water soms zelfs de woningen binnen. Daarnaast hebben beide wijken last van hoge grondwaterstanden. Hierdoor ontstaat schade aan woningen.

Door de klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. Daarom is de Stadsbeek aangelegd. Al het regenwater dat valt, voert de beek af. Daarnaast zijn er bergingsplekken voor regenwater aangelegd. Bij een extreme regenbui wordt het water hier tijdelijk in opgevangen. Ook zijn er in een aantal straten speciale leidingen aangelegd. Deze drainageleidingen voeren het overtollige grondwater af. De Stadsbeek, bergingsplekken en drainageleidingen pakken de wateroverlast aan.

Bewoners vullen de Stadsbeek

Ook de buurt heeft een steentje bijgedragen aan het project. Zo zijn veel bewoners vanaf het begin betrokken geweest bij het maken van de plannen en het ontwerp de beek en straat. Tijdens de aanleg van de beek hebben zij samen met het bouwteam (gemeente Enschede en Dura Vermeer) massaal hun regenpijp afgekoppeld. Afkoppelen betekent dat de regenpijp wordt doorgezaagd waardoor regenwater niet wegstroomt via het riool maar via de tuin naar de Stadsbeek. Bewoners zijn enthousiast over het project: “De Stadsbeek is een schot in de roos! Je ziet gewoon dat onze straat er nu geweldig uitziet. We zijn betrokken bij het project dus lieten graag onze regenpijp afkoppelen.”