De strijd tegen de eikenprocessierups gaat door

04 juli 2019

De eikenprocessierups zorgt landelijk voor veel overlast en gezondheidsklachten.

Ook in de gemeente Enschede zijn al meer dan 4000 meldingen binnengekomen van mensen die nesten en/of rupsen hebben gezien. Maar ook krijgen wij veel meldingen van mensen die last hebben van jeuk en die zich zorgen maken om de gezondheid van hun kinderen en dieren. We vinden het erg vervelend dat de eikenprocessierups voor zoveel overlast zorgt. We blijven ook de komende tijd inzetten op het weghalen van nesten door gespecialiseerde bedrijven.

Overlast wordt minder, maar nog niet weg

De gemeente heeft de meeste locaties in beeld, heeft een maximaal mogelijke inzet op de aanpak en verwacht dat de overlast de komende periode afneemt. Dit mede omdat de meeste rupsen zich al aan het verpoppen zijn, waarbij ze zicht terugtrekken in het nest. Dat betekent niet dat ook alle overlast weg is. Daarom blijft de gemeente ook de komende tijd inzetten op het weghalen van nesten door gespecialiseerde bedrijven.

Het verwijderen van de rupsen(nesten) is arbeidsintensief. Dit komt ook omdat de rupsen bijvoorbeeld nu ook overdag actief zijn waardoor nesten die door een gespecialiseerd zijn weggehaald er later weer zitten.  De wind en de regen van een paar weken geleden hebben ervoor gezorgd dat de rupsen en de nesten van de rupsen op sommige plekken ook op de grond zijn terecht gekomen. Hierdoor kunnen de rupsen ook in andere bomen voor zoals beuken en kastanjes. We zetten zo maximaal mogelijk in bij de aanpak. Het budget is daarbij niet leidend. De verwachting is dat de kosten ongeveer 3,5 keer hoger zijn dan vorig jaar: ruim € 200.000.

Risicovolle situatie melden

Op dit moment zitten er veel nesten van de eikenprocessierups onderaan de boom bij grond, dit komt mede door het warme weer. In sommige gevallen kan een nest ook uit de boom gewaaid zijn. Ziet u een nest op de grond liggen en gaat het om een plek waar veel mensen langskomen en die nog niet is gemeld? Meld dit dan bij de gemeente via enschede.nl/eikenprocessierups. Verwijder deze nesten niet zelf en geef dit door aan de gemeente. Als u deze nesten namelijk zelf verwijdert  kunt u gezondheidsklachten krijgen en kunnen brandharen in de omgeving terecht komen. Uiteraard kunt u ook andere nesten in de openbare ruimte melden op druk bezochte locaties met een hoog aanraakrisico. We vragen u dan wel eerst op de  ‘kaart met gemelde plekken’ te kijken of een plek al bekend is. Zo helpt u mee om ook alleen de echte riscolocaties in beeld te krijgen. Deze kaart vindt u op www.enschede.nl/eikenprocessierups.

Aanpak van de eikenprocessierups in de toekomst

De gemeente is niet alleen druk met het bestrijden van de plaag op dit moment. Om ook voor de toekomst de overlast van de eikenprocessierups te beperken, zijn we in contact met de GGD en andere landelijke en regionale partijen.

Na de grootste overlastperiode gaan we samen met deskundigen (in het land), de GGD, regiogemeenten evalueren.  Dit doen we aan de hand van de verkregen informatie en binnengekomen meldingen en persoonlijke overlast van bewoners. Op basis hiervan wordt de aanpak voor 2020 en verder vastgesteld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op enschede.nl/eikenprocessierups. Meer informatie is ook te vinden op de website van www.oakie.info  of www.ggdtwente.nl

Klik op de afbeelding voor de volledige weergave.