Demonstraties in Enschede zonder grote incidenten

17 september 2017

De geplande demonstraties in Enschede van zondag 17 september zijn zonder al te grote incidenten verlopen. Dankzij een goede informatiepositie en de getroffen maatregelen, heeft zich geen directe confrontatie tussen de groeperingen voorgedaan.

De politie, gemeente Enschede en het Openbaar Ministerie werkten in de voorbereiding en tijdens de demonstraties nauw samen om ervoor te zorgen dat de mensen die gebruik wilden maken van de vrijheid van meningsuiting dit ook konden doen. De politie was zichtbaar en in groten getale aanwezig in de stad. Agenten controleerden de toestromende betogers op de verschillende toegangswegen en het station. Op een aantal momenten wist de politie een treffen tussen verschillende groepen te voorkomen.

Aanhoudingen

Er is met alle scenario’s rekening gehouden en er werd scherp toegezien op naleving van de regels. Op verschillende plaatsen in de stad zijn betogers aangehouden. Aan het einde van de middag stond de teller op 32 aanhoudingen. Ze werden onder andere aangehouden voor het dragen van gezicht-bedekkende kleding, verboden wapenbezit, verstoring openbare orde, opruiing en het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs. Eén spreker is na zijn toespraak aangehouden wegens strafbare uitingen.

Nader onderzoek naar strafbare feiten

Tijdens de demonstraties zijn beeldopnamen gemaakt. Gedragingen en uitingen tijdens de demonstraties kunnen ook later nog tot aanhoudingen leiden. Onder meer wordt nog onderzoek verricht naar uitingen die zijn gedaan tijdens het optreden van de Duitse band Kategorie C.

Verloop van de middag stemt tevreden

“Ernstige geweldsincidenten zijn gelukkig uitgebleven”, constateert burgemeester Van Veldhuizen. “Dit overkomt je als stad, Enschede heeft zich waardig gedragen. We mogen ondanks alle begrijpelijke ophef tevreden zijn over de voorbereiding en afloop”.