Directe buren kiezen schetsontwerp azc Esmarkerveld

26 januari 2016

De directe buren van het toekomstig azc Esmarkerveld hebben dinsdagavond 26 januari hun voorkeur uitgesproken voor het schetsplan voor de inrichting van het terrein.

Daarbij maakten zij de aantekening dat ze tegen de komst van het azc zijn op deze plek in de stad op deze schaal. Zij konden kiezen uit vier schetsontwerpen die zijn gemaakt door het advies- en ontwerpbureau BRO, dat door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is ingehuurd om inrichtingstekeningen voor azc’s te ontwerpen. Het COA gebruikt het gekozen schetsontwerp voor de verdere uitwerking van het bouwplan.

Het gekozen schetsontwerp:

PDFschetsontwerp-azc-so01.pdf