Dit moet u weten over vuurwerk

30 december 2016

De gemeente Enschede wenst alle inwoners een prettige jaarwisseling! Bent u van plan vuurwerk af te steken? Lees dan op deze pagina wat u moet weten over het afsteken van vuurwerk.

Vuurwerkverkoop

Consumentenvuurwerk kun je in Nederland alleen de laatste drie dagen van het jaar op officiële verkoopadressen kopen. Sommige mensen kopen op andere manieren vuurwerk, bijvoorbeeld professioneel (en dus voor consumenten verboden). In handen van ondeskundige particulieren is professioneel vuurwerk levensgevaarlijk en elke jaarwisseling opnieuw aanleiding tot ernstige en dodelijke vuurwerkongevallen. Niet toegestaan zijn o.a. lawinepijlen, mortieren en strijkers.

Consumentenvuurwerk afsteken

Het afsteken van consumentenvuurwerk is alleen toegestaan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Carbid

Carbidschieten is onder bepaalde voorwaarden toegestaan op 31 december en 1 januari. Hiervoor is geen vergunningplicht. De regels zijn als volgt:

 • In zijn algemeenheid is carbidschieten verboden
 • Dit verbod geldt niet op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 0.00 en 02.00 uur, als tenminste aan een aantal voorwaarden is voldaan:
 1.  
 • je gebruikt een bus van maximaal 1 liter
 • je verricht geen handelingen waardoor gevaar, schade of hinder kan worden veroorzaakt  

of

II.  

 • het gebeurt buiten de bebouwde kom
 • met een bus van maximaal 50 liter
 • je verricht geen handelingen waardoor gevaar, schade of hinder kan worden veroorzaakt
 • je hebt schriftelijke toestemming van terreineigenaar
 • het terrein moet op bepaalde afstanden zijn gelegen van onder meer woonbebouwing en inrichtingen voor intramurale zorg
 • er moet tevens aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan (b.v. schietrichting, afzetting terrein).