Doorzetters met Dromen Werkgevers-event vraagt aandacht voor echte Twentse Doorzetters

13 september 2016

Inspiratie en informatie voor werkgevers omtrent banenafspraak: woensdagmiddag 12 oktober 2016 vindt in het Rabotheater in Hengelo van 12.00 tot 16.30 uur een grootschalig event omtrent de banenafspraak plaats.

Werkgevers krijgen door deelname aan kennissessies informatie over het ‘hoe en wat’ bij het in dienst nemen van een medewerker met een arbeidsbeperking. Dit event ligt in het verlengde van de campagne ‘Doorzetters met Dromen’, die erop gericht is om de aandacht van Twentse werkgevers met betrekking tot dit thema te trekken. De organisatie van het event ligt in handen van Werkplein Twente.

Kennis maken met echte Twentse Doorzetters en programma

Veel werkgevers hebben geen volledig beeld van de doelgroep die in aanmerking komt voor plaatsingen in het kader van de banenafspraak. Op 12 oktober is daarom ook een vertegenwoordiging uit de doelgroep aanwezig, om kennis te maken met en zich te presenteren aan potentiële werkgevers. Een aantal van hen heeft tevens een uitvoerende taak tijdens het event. Ook zijn werkgevers aanwezig die hun ervaringen in kennissessies delen. Een van de grondleggers van de banenafspraak, Aart van der Gaag, neemt ook een van de kennissessies voor zijn rekening. Arijan van Bavel, het boegbeeld en de Superheld van de campagne zal als een rode draad door het programma lopen. De Hengelose Wethouder Mariska ten Heuw, neemt een deel van de officiële opening voor haar rekening.

Parallel aan de kennissessies vindt er in het Rabotheater een Banenmarkt voor werkzoekenden uit de doelgroep plaats. Daar zijn werkgevers vertegenwoordigd met actuele vacatures. Werkgevers kunnen zich voor dit event aanmelden tot 28 september a.s.

Campagne ‘Doorzetters met dromen’

De regionale campagne ‘Doorzetters met Dromen’ is een initiatief van het Werkbedrijf Twente. Dit is een samenwerkingsverband tussen de 14 Twentse gemeenten, werkgeversorganisaties (MKB Nederland en VNO-NCW), vakbonden (CNV, FNV) en UWV. Het Werkbedrijf is een overlegtafel, waar de partners samen de juiste afspraken maken die nodig zijn om de opgave van de banenafspraak te realiseren. De bemiddeling tussen werkgevers en werkzoekenden rondom de banenafspraak wordt uitgevoerd door Werkplein Twente.

Meer informatie over het event voor werkgevers: www.werkpleintwente.nl
Meer informatie over de banenafspraak:  www.doorzettersmetdromen.nl