Drie nieuwe zwembaden op locatie Het Diekman

20 september 2017

College kiest voor kwaliteitsimpuls zwembaden

Het college van B&W kiest voor een kwaliteitsimpuls voor de zwembaden: drie nieuwe binnenbaden op de locatie Het Diekman plus behoud van het bestaande buitenbad. Het college legt dit voorstel voor aan de gemeenteraad. De ambitie: vanaf 2021 beschikt Enschede over een volwaardig wedstrijdbad, met daarnaast een modern sportbad en een warmwaterbad, waarvan alle doelgroepen kunnen profiteren, van instructie tot banenzwemmen, aangepast zwemmen en sportprestaties. Sportwethouder Jurgen van Houdt: “Wij kiezen in de zwembadvisie 2021-2050 voor de lange termijn, zodat ook de volgende generaties in een kwaliteitszwembad kunnen zwemmen.”

De gemeenteraad behandelt de zwembadvisie op 2 oktober in de stedelijke commissie en op 9 oktober in de raadsvergadering.

“Veilig, bereikbaar, duurzaam”

“Ons zwemwater moet in de toekomst veilig, bereikbaar en duurzaam zijn. De basis is goed kunnen leren zwemmen. Daarnaast willen we sportverenigingen en speciale doelgroepen een goede zwemaccommodatie bieden. Dan moet je naast een goed wedstrijdbad en sportbad ook een warmwaterbad hebben. Kijkend naar behoefte en trends en het beschikbare budget is dit het best haalbare pakket”, aldus wethouder Van Houdt.

“Het college steekt zijn nek uit voor het zwemmen in Enschede door in te zetten op nieuwbouw boven renovatie”, licht de wethouder toe. Bureau Olco heeft in opdracht van het college een visierapport gemaakt. Het bureau heeft op basis van input van de gebruikers van de zwembaden vier scenario’s uitgewerkt.

“Niks doen aan de huidige zwembaden is geen optie”, aldus wethouder Van Houdt. “Ze sluiten gewoon niet meer aan bij de behoefte, zijn verouderd en renovatie is niet aan te raden. Nieuwbouw op meerdere locaties blijkt duurder dan geconcentreerde nieuwbouw op de goed bereikbare Diekman-locatie.”

Vorig jaar heeft de gemeenteraad al besloten om per 1 januari zwembad De Brug in Glanerbrug te sluiten. “Intussen hebben de gebruikersgroepen vrijwel allemaal een alternatief gevonden, dat voldoet en waarover ze tevreden zijn.”

Opties UT en Glanerbrug

In de zoektocht naar de meest geschikte locatie zijn ook gesprekken gevoerd met Gronau en met Universiteit Twente (UT). In dat laatste geval zou de UT een nieuw topsportbad bouwen op de campus, dat deels verhuurd kan worden aan Enschedese gebruikers. Dan zal het breedtesportbad bij Het Diekman vervallen.

Gemeente Gronau heeft behoefte aan een extra warmwaterbad, eventueel te bouwen in Glanerbrug op de hoek Gronausestraat/Heidevlinder. De kosten in vergelijking tot één locatie stijgen dan echter fors en de versnippering neemt toe, dus daarom stelt het college deze optie niet voor.

Het raadsvoorstel en de bijlagen zijn in de loop van 21 september te lezen op raad053.nl