Duizendste fiets is reden voor een feestje

21 juni 2018

Budget Bikes Hoeve reikt de 1000e fiets voor Stichting Leergeld Enschede uit

Al jaren is Budget Bikes Hoeve vaste partner van Stichting Leergeld Enschede voor haar fietsproject. Waar in het verleden tweedehandsfietsen werden uitgereikt, kunnen zij vanaf juni 2017 met veel plezier nieuwe fietsen verstrekken aan kinderen die bij Leergeld Enschede in aanmerking komen voor een fiets. Een jaar later heeft de teller de 1000e fiets, en hiermee het 1000e blije kind, bereikt. Met de aanwezige fietscultuur en de ambitie van Enschede om fietsstad van het jaar 2020 te worden, moet íeder kind kunnen beschikken over een goede fiets, aldus Stichting Leergeld Enschede. Om deze reden verstrekt zij voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar fietsen aan kinderen die opgroeien in armoede.

Budget Bikes Hoeve is afhaalpunt voor de fietsen van Leergeld Enschede. Hier worden verschillende typen nieuwe fietsen uitgereikt aan de doelgroep, passende bij de juiste leeftijdscategorieën. Zo zijn er fietsen voor de kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar, en voor kinderen in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. De fietsen worden verstrekt met een uitgebreide service: na uitreiking van de fiets kan men nog 3 maal terugkomen bij Budget Bikes voor een servicebeurt, waarin technische defecten gerepareerd worden.

Over Stichting Leergeld Enschede

Stichting Leergeld Enschede wil sociale uitsluiting onder schoolgaande kinderen voorkomen. Uitsluiting kan komen doordat zij vanwege onvoldoende (financiële) middelen niet in staat zijn deel te nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. De Stichting richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die door werkloosheid of als gevolg van de economische crisis een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van het o.a. het schoolreisje en gymkleding, zwemlessen (vanaf 6 jaar), sport en cultuur nauwelijks op te brengen zijn. Het inkomen moet aantoonbaar beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. Meer informatie over de mogelijkheden van Stichting Leergeld vindt u op www.leergeld.nl/enschede

 

Foto: rezajalilpour.com