Economie in Enschede draait op volle toeren

06 maart 2018

Recente cijfers 2017: forse daling bijstandsuitkeringen, sterke groei aantal banen.

Enschede kent een flinke daling van het aantal bijstandsuitkeringen. Dat blijkt uit de recent bekendgemaakte cijfers van 2017. Het aantal Enschedeërs in de bijstand daalde van 6.943 op 1 januari naar 6.669 op 31 december 2017. Een daling van 274, oftewel 3,95%. Ook het aantal banen steeg sterk in 2017: 2,4% groei. De landelijke groei bedroeg 1,5%. Voor Enschede betekent dit de grootste banengroei sinds het begin van de crisis in 2008.

Eind vorig jaar werd al bekend dat in Enschede voor het eerst sinds 2012 het omslagpunt in de bijstand is bereikt. De uitstroom van mensen met een bijstandsuitkering is momenteel groter dan de instroom. Van de mensen die uitstromen uit de uitkering, wordt het percentage dat werk vindt steeds groter: 49% in 2017 tegenover 30% in 2012.

Wethouder Economie & Werk Patrick Welman is tevreden met de cijfers: “We doen het in Enschede al een tijdje beter dan het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd blijven we onze werkwijze ook aanscherpen en het is erg mooi dat we dat nu terugzien in de cijfers over 2017. Onze aanpak en de groei van het aantal banen heeft er onder meer toe geleid dat vanaf de zomer van 2016 het aantal mensen dat instroomt in de bijstand flink is afgenomen en dat nu ook de uitstroom naar werk flink toeneemt.”

Bijstandsbestand: verdere daling in 2018

De gemiddelde afname van de bijstand in Enschede in 2017 ten opzichte van 2016 is 3,95%. Landelijk is er bij de grote gemeenten een afname van 1,6% te zien. De prognose is dat het aantal bijstandsuitkeringen in 2018 verder daalt in de stad. “Verder hebben we grote stappen gezet ten aanzien van de zogenaamde BUIG-budgetten”, vertelt Welman. “We gaan in 2018 uitkomen met het budget dat we van het Rijk ontvangen voor onze bijstandsuitkeringen. Dat is uniek in Enschede.”

Effectief arbeidsmarktinstrumentarium

Het gedaalde volume van het bijstandsbestand in Enschede heeft meerdere oorzaken. Door de aantrekkende economie daalt het aantal mensen in de WW sterk, net als het aantal dat vanuit de WW instroomt in de bijstand. Ook de inzet van het arbeidsmarktinstrumentarium voor mensen in de bijstand draagt hier aan bij. Voorbeelden van succesvolle instrumenten zijn ‘Direct Werk’, de Wijkgildes, participatieplaatsen en vakscholing.

Een andere oorzaak voor het gedaalde volume van het bijstandsbestand is de succesvolle samenwerking met werkgevers. “We zoeken voortdurend naar kansen om werkzoekenden weer in het arbeidsritme te helpen en duurzaam te laten uitstromen naar werk, maar dat kunnen we niet alleen”, zegt Patrick Welman. “De match wordt namelijk niet achter een bureau gemaakt, maar op de werkvloer. De gezamenlijke aanpak met werkgevers werkt goed, daar zijn we blij mee.”

Uitstroom naar werk

De uitstroom naar werk vanuit de bijstand neemt fors toe. In 2017 vonden 643 Enschedeërs met een bijstandsuitkering een baan, waarvan 103 in de Duitse grensregio. De aanpak van GrensWerk, het grensoverschrijdende arbeidsbemiddelingsbureau, blijkt succesvol.

Werkgelegenheid Enschede: 2,4% groei

Uit recente cijfers van I&O Research, dat in opdracht van de gemeente Enschede onderzoek uitvoerde, blijkt dat het aantal banen in Enschede in 2017 86.047 bedroeg. Dat is ruim 2.000 meer dan een jaar eerder. De procentuele groei tussen 2016 en 2017 is 2,4 procent. Hiermee ligt de procentuele werkgelegenheidstoename boven het landelijk gemiddelde van 1,5 procent. In de regio Twente is het aantal banen met 2,2 procent gestegen.

Ook het aantal vestigingen in Enschede is wederom gegroeid en bedraagt in 2017 12.990. Dat is 411 meer dan een jaar eerder. De procentuele groei tussen 2016 en 2017 is 3,3 procent. Landelijk is het aantal vestigingen met 2,8 procent gestegen.

Bijna in alle sectoren banengroei

De sector met het grootste aantal banen in Enschede is de zorg (17.032 werkzame personen), gevolgd door de zakelijke dienstverlening (15.511 werkzame personen) en de detail- en groothandel (14.507 werkzame personen). Deze drie sectoren zijn gezamenlijk goed voor 55 procent van de Enschedese werkgelegenheid. Ten opzichte van 2016 hebben bijna alle sectoren banengroei gerealiseerd in 2017. De sterkste banengroei is er in de transportsector (+5,9%) en de horeca (+5,8%). De enige sectoren met een (lichte) afname van het aantal banen zijn openbaar bestuur (-0,2%) en overige dienstverlening (-0,6%).

Bekijk hier de infographic over 'Economie in Enschede draait op volle toeren'