Een succesvolle Meet & Greet

Vorige week vond in wijkcentrum De Magneet een eerste Meet & Greet plaats tussen de wijkraad Wesselerbrink en de bewonerscommissies in Zuid.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de wijkraad Wesselerbrink. Wethouder Jurgen van Houdt deed het welkomstwoord. De opkomst was groot. Ook was de gemeente aanwezig om ideeën op te halen voor de Weken van de Wijken. In groepen werd gepraat over verschillende thema’s zoals veiligheid, groenonderhoud, zorg. Er werden ideeën, wensen en zorgen geuit. Opvallend was de zorg over zwerfvuil en over de bezuinigingen in het groenonderhoud. Het was een zeer inspirerende en nuttige avond voor iedereen. Een mooi  initiatief van de wijkraad Wesselerbrink dat zeker een vervolg krijgt.
Info: wesselerbrink.com