Eerste Taalstrijd druk bezocht

flyer van Taalstrijd
08 februari 2020

Op 8 februari streden 60 deelnemers in verschillende teams tegen elkaar tijdens de Taalstrijd.

Ook al kende lang niet iedereen elkaar, er werd fanatiek meegespeeld. Veel mensen hebben het evaluatieformulier ingevuld. Met deze opmerkingen maken we er volgend jaar een nog mooiere strijd van.

In de chocoladewikkel die iedereen ontving, stond een iets te goed verstopte grammaticafout. Slechts twee aanwezigen merkten de fout op. De fout was bedoeld als oproep voor kritische lezers om lid te worden van het lezerspanel. Fout niet opgemerkt maar wel lid worden van het lezerspanel?
Kijk dan op enschede.nl/directduidelijk.

Allen hartelijk dank voor uw komst. En graag tot volgend jaar!

chocoladewikkel van de Taalstrijd met de twee gramaticafouten