Eigen geld voor elke wijk

31 maart 2021

Wijkbudgetten zijn bedoeld om goede ideeën mogelijk te maken.

Door een aanvraag te doen op wijkbudget is er geld om het idee te realiseren. Elk idee is welkom, maar niet elk idee wordt toegekend. Wijkbewoners beslissen namelijk met elkaar wat bijdraagt aan een betere buurt.

Toetsing

Elke wijk kent een commissie wijkbudget of een toetsingscommissie die bestaat uit inwoners van de wijk. Aanvragen worden door de commissie getoetst op een aantal spelregels die in heel Enschede hetzelfde zijn. Het idee moet bijvoorbeeld helpen aan een betere veiligheid of leefbaarheid, de sociale samenhang vergroten. De wijkbudgetcommissie kan een bedrag helemaal toekennen, voor een deel of afwijzen. 

Bedragen

In stadsdeel Oost zijn 8 wijkbudgetten en een budget initiatiefkracht vastgesteld. Voor 2021 is beschikbaar:

Buurtkring Esmarke (buitengebied): € 5.500

Cascade – Woonwagencentrum: € 3.100

Dolphia: € 10.000

Eschmarke:  € 15.300

Glanerbrug: € 68.900

Ribbelt-Stokhorst-Schreurserve: € 51.400

Velve-Lindenhof: € 32.600

Zuid Oost (deel in stadsdeel Oost): € 35.000

Initiatiefkracht Oost: € 31.300

Initiatiefkracht

Wijkbudget is bedoeld voor initiatieven uit de eigen wijk. Het kan ook zijn dat een idee voor meerdere wijken geldt zoals een evenement of iets voor een park. Daar kunnen dan ook bewoners uit meerdere wijken van genieten. Voor dat soort ideeën is extra geld voor onder de naam initiatiefkracht.

Aanvragen

Goede ideeën kunnen worden ingediend via de website www.jijmaaktdebuurt.nl. Als meer mensen  het een goed idee vinden, kunnen ze helpen door een handtekening te zetten. Aanvragen voor initiatiefkracht kunnen ingediend worden via www.jijmaaktdebuurt.nl of via stadsdeelmanagementoost@enschede.nl.