Enquête voor zwembadvisie

17 maart 2017

De gemeente Enschede bouwt samen met de stad aan een visie op de zwembaden. Hoe komen we tegemoet aan de zwembehoeften met het geld dat we daarvoor beschikbaar hebben?

Tot 3 april kunnen gebruikers hun mening en ideeën geven via een enquêteformulier bij Aquadrome, De Brug en Het Slagman.

Olco Advies werkt in opdracht van de gemeente Enschede aan een zwembadvisie voor 2025. Aanleiding is het onderzoek dat het Mulierinstituut heeft uitgevoerd onder de zwembaden, waarbij naar voren is gekomen dat het beschikbare zwemwater voldoende is, maar niet meer aansluit bij de behoefte in Enschede. Enschede heeft bijvoorbeeld geen wedstrijdbad.

Bezuinigen

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad besloten om € 272.000,- te bezuinigen op de zwembaden. Om deze financiële opgave te realiseren, heeft de raad besloten om zwembad De Brug te sluiten per 1 januari 2018. Daarnaast is het voornemen uitgesproken om op termijn Het Slagman te sluiten om een nieuw zwembad mogelijk te maken.

Wethouder Jurgen van Houdt: “Met de zwembadvisie willen we onderzoeken hoe we in de toekomst beter kunnen aansluiten bij de zwembehoefte van bewoners en wat dat zou gaan kosten. Daarnaast biedt een nieuw zwembad besparingsmogelijkheden omdat we het duurzaam en efficiënt willen bouwen. De locatie is nog niet bekend. Diverse opties liggen nog open, maar het moet wel passen in de bezuinigingsopgave van de raad.”

Proces

In februari zijn er bijeenkomsten geweest met drie groepen gebruikers: educatie, prestatie en zorg, om hun ideeën en wensen op te halen. Vanaf dit weekend kunnen de recreatieve gebruikers en baanzwemmers via een enquête bij de zwembaden input leveren voor de zwembadvisie.