Enschede door GBT aangesloten op LV WOZ

31 mei 2016

Het GBT (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) heeft de gemeente Enschede succesvol aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ.

De LV WOZ is een centraal loket waar de WOZ-gegevens van alle Nederlandse gemeenten kunnen worden ingezien. Dat is gemakkelijk voor de grote afnemers van WOZ-gegevens. Gebruikers zijn o.a. de Belastingdienst, CBS en samenwerkingsverbanden voor gemeentelijke belastingen en individuele gemeenten. Eerder al heeft het GBT de gemeenten Hengelo en Almelo aangesloten.

Ontwikkeling

Het GBT heeft met de inzet van haar kennis en expertise een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de LV WOZ gespeeld. In de afgelopen jaren is er veelvuldig overleg geweest tussen de betrokken ministeries, de Waarderingskamer en het GBT. Softwareleverancier GouwIT heeft vervolgens samen met het GBT de aansluiting op bestaande datasystemen ontwikkeld en geïmplementeerd.

GBT-gemeenten

De Waarderingskamer is toezichthouder op een adequate uitvoering van de Wet WOZ en voert daarom voor alle gemeenten een aansluittoets uit. De gemeente Enschede heeft die toets succesvol doorstaan en is daarmee de derde GBT-gemeente die op de LV WOZ is aangesloten. De volgende GBT-gemeenten zijn Borne en Losser. De gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Haaksbergen en Oldenzaal zijn in de LV WOZ planning opgenomen en sluiten fasegewijs aan.

Wet WOZ

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) legt voor de uitvoering van de Wet WOZ een groot aantal taken en verantwoordelijkheden bij gemeenten. Ze zijn verplicht een WOZ-administratie bij te houden, veranderingen van woningen en gebouwen bij te houden, de huizenmarkt in de gemeente te volgen en te analyseren, alle objecten te taxeren, WOZ-beschikkingen te versturen, bezwaar en beroep af te handelen en informatie daarover aan te leveren bij waterschappen en de Belastingdienst. De gemeente Enschede heeft deze taken (evenals Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Haaksbergen, Hengelo, Losser en Oldenzaal) ondergebracht bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.