Enschede houdt maatschappelijke stages langer in stand

24 maart 2017

De scholen voor voortgezet onderwijs in Enschede en wethouder Onderwijs Eelco Eerenberg ondertekenden gisteren een nieuw convenant voor de Maatschappelijke Stages.

Dit houdt in dat zij hebben besloten om nog een jaar langer door te gaan met de maatschappelijke stages. Het vorige regeerakkoord heeft de maatschappelijke stages al afgeschaft in het schooljaar 2015-2016, maar de Enschedese partners vinden dat de maatschappelijke stage leerlingen goed voorbereidt op actief burgerschap in onze samenleving.

Alle leerlingen in klas 3 van het voortgezet onderwijs in Enschede doen minimaal 30 uur een maatschappelijke stage in het vrijwilligerswerk. Zo maken zij kennis met andere groepen en leveren ze zelf een actieve bijdrage aan de samenleving, belangeloos. Zij helpen bijvoorbeeld mee met activiteiten in de speeltuinen, bij sportclubs, bij culturele- of zorginstellingen, bij de krant, maar ook bij evenementen zoals “Woar geet ’t opan met Kesmis”, de ViVa Zomerweken en de Enschede Marathon.

350 stageaanbieders

Enschede beschikt over een netwerk van 350 stageaanbieders voor ruim 2000 leerlingen. Stagemakelaar Heidi Dellemann is de spil in dit netwerk voor het samenwerkingsverband van scholen en gemeente met de stagebieders. Zij organiseert o.a. de jaarlijkse MaS-markt om leerling en stagebieder bij elkaar te brengen. Sinds 2013 is er de verkiezing van de meest bijzondere stagiair en de meest bijzondere stagebieder van het schooljaar. Zij ontvangen de MaS-award.

Jan van Schilt, directievoorzitter van het Bonhoeffer College en voorzitter van het samenwerkingsverband maatschappelijke stage: “de maatschappelijke stage is voor de samenleving, die in toenemende mate een beroep doet op participatie van allen, van groot belang. Betrokkenheid van jongeren hierin is essentieel.”

Een belangrijk doel van de maatschappelijke stage is het ontwikkelen van burgerschap. De kracht en de kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door onderlinge betrokkenheid. Dit begint met besef van wat er nodig is om een actief burger van onze samenleving te zijn. De Enschedese VO-scholen en de gemeente vinden dat zo belangrijk dat ze de maatschappelijke stage nog een jaar willen voortzetten, tot en met het schooljaar 2017-2018.

Landelijk onderzoek van 1Vandaag liet in 2013 zien dat de grote meerderheid van de leerlingen positief is over de maatschappelijke stage. Ze vonden de stage leerzaam en deden relevante werkervaring op. Ruim 1 op de 5 leerlingen blijft ook na de stage vrijwilligerswerk doen. Wethouder Eelco Eerenberg: "Wij vinden het niet alleen belangrijk dat leerlingen kennismaken met vrijwilligerswerk, maar ook met bedrijven en organisaties. Die ervaring helpt hen bij het maken van een goede keuze voor hun toekomst."