Enschede mag door met Familiehulp

02 juni 2016

De rechtbank in Almelo heeft de gemeente Enschede in het gelijk gesteld in het kort geding dat was aangespannen door thuiszorgorganisaties Solace en Bions en brancheorganisatie BTN.

Wethouder Jurgen van Houdt: “Ik ben blij met deze uitspraak. Daarmee is er rust gekomen voor de betrokken cliënten en medewerkers. We gaan ons nu samen met de aanbieders in Enschede richten op vernieuwing in de zorg.”

Enschede heeft na het faillissement van TSN alle cliënten en medewerkers in één keer kunnen onderbrengen bij Buurtzorg dat de zorg uitvoert onder de naam Stichting Familiehulp. Daarmee was de continuïteit van de huishoudelijke ondersteuning en behoud van werkgelegenheid geborgd. Belangrijk element was ook dat de bestaande relaties tussen cliënt en hulp in stand bleven. Met de uitspraak van de rechtbank komt een eind aan de onzekere periode voor cliënten en medewerkers. De gemeente informeert de cliënten per brief over deze uitspraak. Overigens kunnen de eisers nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

Budget voor vernieuwing

Het college van B&W heeft een speciaal budget ingesteld dat bedoeld is om verdere vernieuwing binnen de Ondersteuning Huishouden te stimuleren. Elke aanbieder werkzaam in Enschede kan zodra de subsidieregeling is vastgesteld met plannen komen die gericht zijn op een verdere ontwikkeling van de huishoudelijke ondersteuning. Belangrijkste reden om dit budget beschikbaar te stellen is, dat het goed aansluit bij de ideeën voor meer zelfredzaamheid en participeren in de samenleving.