Enschede ontvangt 3 miljoen voor stimulering woningbouw de Kop en Ledeboer

Foto van het Stadhuis in Enschede
18 februari 2021

Enschede ontvangt ruim drie miljoen Euro van het Rijk voor de ontwikkeling van De Kop en Ledeboer. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft vandaag bekend gemaakt dat Enschede één van de 28 steden is die subsidie uit de Woningbouwimpuls ontvangt.

De subsidie wordt ingezet voor de ontwikkeling van 703 woningen, waarvan 62% in het betaalbare koop- en huursegment. Verantwoordelijk wethouder Jeroen Diepemaat toonde zich uitermate verheugd. “Wij zijn ontzettend blij dat de minister van BZK ons op deze manier opnieuw helpt de woningbouw in het gebied te versnellen. Deze tweede succesvolle subsidieaanvraag voelt daarnaast als een erkenning dat we als stad goed op weg zijn.”, aldus de wethouder. De provincie heeft actief meegewerkt aan deze subsidieaanvraag door de gemeente met expertise te ondersteunen. Eerder heeft de provincie al financieel bijgedragen aan de ontwikkeling van de openbare ruimte.

Onderdeel van de Boulevardzone

De Kop en Ledeboer zijn twee projecten uit de Boulevardzone, een gebied dat de zuidwestflank rondom de binnenstad van Enschede omvat. Het is een geografisch aaneengesloten gebied met daarbinnen diverse deelgebieden die al gerealiseerd zijn, in ontwikkeling zijn of de komende jaren op de planning staan. In het plangebied willen we voor startend en doorstromend talent – het aantrekken en vasthouden van talent is één van de belangrijkste opgave voor de stad -  een breed palet aan woningbouwsegmenten aanbieden, van betaalbare woningen in de sociale- en middenhuur tot financieel bereikbare koopwoningen, maar ook luxe penthouses voor de doorstromers.

De Kop

De Kop is een gebiedsontwikkeling tegen het hart van de Enschedese binnenstad aan. Het is de hoogstedelijke woonontwikkeling van Oost-Nederland op een voor Enschede ontzettend belangrijke locatie ingeklemd tussen de binnenstad, het MST en de stadscampus. Op dit moment kenmerkt het gebied zich door braakliggend terrein met maaiveld-parkeren, grotendeels leegstaande kantoren, en veel asfalt en verkeersstromen. Het plan is om vier woontorens met in totaal circa 600 appartementen/woningen te ontwikkelen, met daarnaast ook ruimte voor o.a. kantoren en horeca. De inrichting tussen de gebouwen vergroenen we tot een klimaatadaptief, verbindend en aantrekkelijk gebied om in te verblijven

Ledeboer

Ledeboer wordt een aantrekkelijke verbindingsschakel tussen de binnenstad en de achterliggende woonwijken. Deze locatie, al 20 jaar braakliggend, biedt ruimte aan een gemengd programma van sociale huur en koop. In uiteenlopende prijsklassen worden ca. 115 woningen toegevoegd.