Enschede scherpt beleid aan

04 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede heeft besloten dat de gemeente zich actiever gaat richten op het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

Enschede wil voorkomen dat (onbewust) criminele activiteiten gefaciliteerd worden waardoor eerlijke ondernemers benadeeld worden. Besloten is de regels van de zogenoemde Wet Bibob op meerdere gebieden te gaan toepassen.

Wet Bibob breder inzetten

Met de Wet Bibob, voluit ‘Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’, wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft, wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de afgifte van een horecavergunning aan een café dat is opgezet om zwart geld afkomstig uit drugshandel wit te wassen. Of denk aan de afgifte van een exploitatievergunning aan een bordeel waar vrouwenhandel plaatsvindt. Naast vergunningen kan het ook gaan om subsidies, vastgoedtransacties en aanbestedingen.

Uitgebreid onderzoek

De Wet Bibob maakt het mogelijk om uitgebreid onderzoek te doen naar de achtergrond en de zakelijke relaties van de aanvrager van een vergunning of subsidie. Of naar de achtergrond van een wederpartij en zijn zakelijke relaties bij een vastgoedtransactie. Met andere woorden zijn de aanvrager en zijn (zakelijke) omgeving betrouwbaar en integer. Het starten van een Bibob-onderzoek gebeurt onder andere als er signalen zijn van criminaliteit en/of schijnconstructies. 

Als uit het onderzoek blijkt dat er ernstig gevaar bestaat dat een aanvraag gebruikt zal worden voor witwassen of om andere strafbare feiten te plegen, dan geeft de gemeente de gevraagde vergunning of subsidie niet af, wordt de vastgoedtransactie niet aangegaan of de aanbesteding niet gegund. Ook kan een al verleende vergunning of subsidie onder omstandigheden worden ingetrokken.

Meer branches in risico-categorie 

Op basis van de voorheen geldende beleidsregels kon de gemeente Enschede de Wet Bibob beperkt toepassen. Deze beleidsregels zijn vervangen door een nieuwe, verruimde beleidsregel waardoor nu op meerdere terreinen onderzoek gedaan kan worden. De gemeente gaat nu ook aanvragen voor bepaalde evenementen, bouw- en milieuvergunningen, subsidieaanvragen, aanbestedingsprocedures en vastgoedtransacties kritischer beoordelen.

Meerdere branches, waaronder bijvoorbeeld de horecabranche, de seksbranche, kamerverhuur, zorgbureaus en verenigingen die verband houden met motorclubs, zijn in het nieuwe beleid als risico-categorie vermeld. Vergunningaanvragen en gemeentelijke vastgoedtransacties die in relatie staan tot een risico-categorie worden vanaf nu standaard getoetst aan de Wet Bibob. Ook als de gemeente signalen ontvangt over vermeende strafbare feiten, of als sprake is van crowdfunding, kan een Bibob-procedure gestart worden.

Ondermijning aanpakken

De uitbreiding van de regels maakt deel uit van de integrale bestuurlijke aanpak van ondermijning. Bij ondermijning maakt de onderwereld voor illegale activiteiten gebruik van diensten van de gemeente. Met het breder toepassen van de Wet Bibob wordt in Enschede de bestuurlijke weerbaarheid verhoogd. Ook worden hierdoor bonafide ondernemers beter beschermd en wordt het onbedoeld faciliteren van criminele activiteiten voorkomen.