Enschede strijdt voor realistisch bijstandsbudget

Met de toekenning door het Ministerie van SZW voor de Meerjarige Aanvullende Uitkering voor 2013 en 2014 (MAU) heeft Enschede 9,6 miljoen veilig gesteld.

“Zonder deze uitkering heeft Enschede een groot gat in de begroting. Het is belangrijk dat we in Den Haag opkomen voor de belangen van Enschede, zeker als het gaat om een realistisch bijstandsbudget”, aldus verantwoordelijk wethouder Patrick Welman.

Enschede maakt al lange tijd bezwaar tegen het Haagse verdeelmodel en de hoge eigen bijdrage die sinds 2013 voor Enschede berekend wordt bij het verkrijgen van de MAU. Het verdeelmodel zorgt er al lange tijd voor dat Enschede structureel te weinig geld ontvangt van het Rijk voor de bekostiging van bijstandsuitkeringen. Het bezwaarschrift dat is ingediend tegen de verhoging van de eigen bijdrage is nu afgewezen door het Ministerie van SZW. Het college van B&W beraadt zich nu op vervolgstappen.

Inspanningen voor hoger budget zijn lonend

De toekenning van de MAU voor 2014 is nu definitief. “De beschikking bewijst dat onze inspanningen voor compensatie van bijstandsgelden zin hebben. Over 2013 en 2014 gaat het om hoge bedragen, in totaal hebben we bijna 10 miljoen euro veilig kunnen stellen”. Daarom is het verkrijgen van de MAU-uitkering, dat het tekort op het bijstandsbudget vermindert, van groot belang voor een sociaal-economisch sterker Enschede.

Nieuwe aanvraag voor 2015

Ook voor het jaar 2015 vraagt de gemeente een Vangnetuitkering (voorheen MAU) ter aanvulling op het ontoereikende rijksbudget aan. Parallel daaraan blijft Enschede strijden voor een substantiële verhoging van het bijstandsbudget, die recht doet aan de specifieke situatie in Enschede.