Enschede tekent pact tegen armoede

28 juni 2017

Meer samenwerking om armoede en schulden in Enschede te verminderen. Daarvoor tekenden 16 maatschappelijke organisaties die zich daar hard voor willen maken. De ondertekening van het pact was het sluitstuk van de bijeenkomst ‘Samen armoede de baas’ op maandag 26 juni.

Onder de noemer ‘Samen de schouders eronder’ zetten de partijen zich in voor het verminderen van armoede en preventie van schulden. Onder meer door onderling meer en beter samen te werken, kennis te  delen over schuldenproblematiek en samen te kijken naar nieuwe manieren om schulden te voorkomen. Ondertekenaars van het pact zijn MKB Twente, VNO NCW Midden, Industriële Kring Twente (IKT), ONE Twente, AOC Oost, Bonhoeffer College, Het Stedelijk Lyceum, ROC van Twente, De Woonplaats, Ons Huis, Domijn, Alifa Thuisadministratie, Humanitas thuisadministratie, Schuldhulpmaatje en gemeente Enschede.

Samenwerking is belangrijk

Zowel wethouder Patrick Welman als directeur van de Stadsbank Coen Luttikhuis onderstreepte het belang van meer en betere samenwerking. De ondertekening van het pact is hiervoor een eerste stap. “Er zijn ontzettend veel partijen in Enschede die zich inzetten voor mensen in armoede en schulden. Allemaal goede en mooie initiatieven. Daarnaast zijn er ook heel veel andere partijen die te maken hebben met armoede- en schuldensituaties. Denk aan de werkgever, de school of de woningbouwcorporatie. Dit is niet alleen een taak voor de gemeente of de Stadsbank. Elkaar meer opzoeken en beter leren kennen om ervaringen uit te wisselen, helpt ”, aldus Patrick Welman. Bij een schuldensituatie spelen vaak ook andere problemen. Coen Luttikhuis: “Daarvoor hebben we elkaar nodig. We hebben al samenwerking, maar dit kan nog beter. We moeten samen dat extra stapje zetten.”

Eerste stap gezet

De bijeenkomst stond het teken van kennis delen, inspireren en een aanzet geven voor meer samenwerking. Een aantal ervaringsdeskundigen vertelden hun verhaal en hoe zij weer uit de schulden zijn gekomen. Spreker van deze middag was Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam. Hij gaf een lezing over welk effect geldzorgen en schulden op iemand hebben en hoe gemeenten en andere organisaties daar rekening mee kunnen houden. Daarnaast zijn de eerste ideeën voor samenwerking opgehaald in de diverse tafelgesprekken. Deze worden de komende periode uitgewerkt. Eind 2017 is er opnieuw een bijeenkomst waar de eerste stappen en initiatieven met elkaar gedeeld worden.