Enschede verhoogt en verlengt regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

rekenmachine en een huis
09 juni 2021

De regeling die eerder liep tot en met juni is nu verlengd tot en met september 2021. Ook is het maandbedrag verhoogd: van € 250,- naar maximaal € 500,- per maand.

De TONK is een bijdrage in de woonkosten. De regeling is bedoeld voor huishoudens van wie het inkomen is gedaald als gevolg van de coronamaatregelen.

Voor Enschedeërs die de regeling al toegekend hebben gekregen gaat de gemeente opnieuw beoordelen of de verhoging en verlenging van toepassing is. Met deze groep is direct contact.

Bijdrage in de woonkosten

De coronacrisis heeft nog altijd grote gevolgen voor onze samenleving. Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Een aantal mensen heeft als direct gevolg van de coronamaatregelen veel minder inkomen. Sommige mensen hebben daardoor moeite om bijvoorbeeld hun woonkosten te betalen. Daarom is er de TONK-regeling. Mensen met een inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis kunnen met deze regeling een bijdrage in de woonkosten aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvragen leest u op enschede.nl/tonk.