Enschede voert leerlingenvervoer Losser uit

Met ingang van 1 februari voert de gemeente Enschede het leerlingenvervoer uit voor de gemeente Losser.

Dat betekent dat medewerkers van gemeente Enschede de vervoersaanvragen van Losserse leerlingen volgens het Losserse beleid beoordelen. Leerlingen kunnen dus blijven vertrouwen op de kwaliteit die ze gewend zijn terwijl er een efficiencyvoordeel wordt bereikt door samenwerking van beide gemeenten. Wethouder Onderwijs, Eelco Eerenberg, gemeente Enschede: “Wanneer we duidelijke efficiency- en schaalvoordelen kunnen bereiken door gemeentelijke samenwerking ondersteun ik dat graag. Passend onderwijs is voor alle leerlingen van groot belang en goed leerlingenvervoer is voor deze leerlingen een belangrijke voorwaarde.”

Impuls regionale samenwerking

In de aanbesteding van het leerlingenvervoer werken Losser en Enschede al langer samen. Met de uitvoering van het Losserse leerlingenvervoer door de gemeente Enschede krijgt de regionale samenwerking opnieuw een impuls. Wethouder Marcel Wildschut, gemeente Losser: “Het beleid voor leerlingen uit Losser wordt in Losser gemaakt en dat blijft ook zo. Door in de uitvoering samen te werken met Enschede, kan dat nu nog efficiënter gebeuren.” 

Verbeteren dienstverlening

Dit biedt voor beide gemeenten kansen om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Zij kunnen op deze manier beter inspelen op de wijzigende omstandigheden in het leerlingenvervoer.

Gemeenten in de regio regelen hun leerlingenvervoer op verschillende manieren. De verschillen zitten niet alleen in de verordeningen, maar ook in de looptijd van de vervoerscontracten en de kwaliteit van de dienstverlening.