Enschede vraagt inwoners mee te denken over toekomst stad en buitengebied

Foto van het ledeboerpark
24 november 2021

De gemeente is benieuwd hoe inwoners Enschede zien.

En welke plekken voor hen van betekenis zijn. Tot en met 5 december kan iedereen die dat wil een reactie geven. Het is een eerste stap bij het maken van een omgevingsvisie.

Toekomstbeeld

In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente hoe ze de toekomst van stad en buitengebied voor zich ziet. Het gaat dan over de fysieke leefomgeving: datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Denk aan gebouwen, wegen, parken, lucht, bodem, water, bossen, etc.

De omgevingsvisie voor Enschede geeft antwoord op twee vragen.

  • Hoe gaan we de bestaande leefomgeving en specifieke kwaliteiten daarvan beschermen, behouden en beheren?
  • Wat gaan we extra doen om stad en buitengebied nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken?

Bij het maken van de visie houdt de gemeente rekening met belangrijke ontwikkelingen die ruimte vragen. Zoals de groei van de stad en het aantal inwoners, het veranderende klimaat en de overgang naar schone en duurzame energiebronnen.

Wethouder Jeroen Diepemaat: ‘Al deze ontwikkelingen vragen om ruimte. De vraag is hoe we de schaarse ruimte zo goed mogelijk kunnen benutten. Wat vinden we daarbij belangrijk en welke keuzes zijn hiervoor nodig? Dat beschrijven we in de omgevingsvisie.’

Alle gemeenten in Nederland moeten in 2024 een omgevingsvisie hebben vastgesteld. Dat staat in de nieuwe Omgevingswet, die medio 2022 in werking treedt.

Meedoen

Tot en met 5 december kunnen inwoners laten weten wat Enschede volgens hen bijvoorbeeld bruisend, groen, ondernemend of creatief maakt. En welke plekken voor hen belangrijk zijn. Er is ook ruimte om een eigen ‘verhaallijn’ toe te voegen.

De gemeente neemt de opbrengst mee bij het uitwerken van verhaallijnen voor Enschede. En die zijn volgend jaar onderwerp voor een gesprek met de stad.

Inwoners die liever schriftelijk reageren kunnen een mail met hun naam en adresgegevens sturen naar omgevingsvisie@enschede.nl