Enschede wil ondersteuning huishouden TSN bij Buurtzorg onderbrengen

De gemeente Enschede heeft de bewindvoerders van TSN een voorstel gedaan om de huishoudelijke ondersteuning te laten verzorgen door Buurtzorg. Het college van B&W van Enschede denkt dat deze keuze de beste garanties biedt voor continuïteit van de huishoudelijke ondersteuning en behoud van werkgelegenheid.

Buurtzorg heeft gegarandeerd dat alle cliënten hun ondersteuning ongewijzigd behouden, dat alle werknemers in de huishoudelijke ondersteuning worden overgenomen en dat zoveel mogelijk bestaande relaties cliënt en hulp in stand blijven. Buurtzorg is van plan de huishoudelijke ondersteuning uit te voeren onder de naam “Familiehulp”. Enschede betaalt niet de door Buurtzorg gevraagde transitievergoeding. De gemeente gaat er vanuit dat deze week duidelijk wordt of de bewindvoerders ingaan op het aanbod van Enschede. Alle cliënten Enschede van TSN krijgen deze week een brief van de gemeente over de mogelijke overname.

Wethouder Zorg Jurgen van Houdt: “Ik hoop dat Buurtzorg ingaat op ons aanbod. We kunnen zo onze inwoners en de werknemers de beste oplossing bieden. Mocht Buurtzorg niet ingaan op ons voorstel dan garanderen we in ieder geval dat elke cliënt op welke manier dan ook de huishoudelijke ondersteuning behoudt. De andere gecontracteerde aanbieders hebben voldoende capaciteit om onze TSN-cliënten van ondersteuning te voorzien.”

Speciaal budget voor vernieuwing

Het college van B&W stelt verder een speciaal budget in dat bedoeld is om verdere vernieuwing binnen de Ondersteuning Huishouden te stimuleren. Elke gecontracteerde aanbieder kan met plannen komen die gericht zijn op een verdere ontwikkeling van de huishoudelijke ondersteuning. Belangrijkste reden om dit budget beschikbaar te stellen is, dat het goed aansluit bij de ideeën voor meer zelfredzaamheid en participeren in de samenleving. Het past ook bij de toekomstvisie thuisondersteuning waaraan Enschede heeft meegewerkt en die onlangs is aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn.

Informatie voor cliënten

Alle cliënten die ondersteuning bij het huishouden ontvangen van TSN, krijgen deze week per brief informatie van de gemeente. Ondersteuning bij het huishouden is een uitvoeringsonderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeente Enschede heeft de uitvoering van de Wmo uitbesteed aan Wijkteams Enschede. Op www.wijkteamsenschede.nl onder FAQ is meer informatie vinden over de gevolgen voor cliënten naar aanleiding van het faillissement van TSN.

TSN failliet

Op 27 november 2015 heeft TSN voor de maatwerkvoorziening OH surseance van betaling aangevraagd. TSN is een gecontracteerde aanbieder in alle 14 Twentse gemeenten. In Enschede behoort zij met ongeveer 800 cliënten tot een van de grootste aanbieders en gaat het om ongeveer 200 werknemers. De bewindvoerders hebben aanvankelijk bekeken of een faillissement voorkomen kon worden. Deze mogelijkheid bleek niet haalbaar. Duidelijk is dat TSN, medio maart 2016, failliet gaat. Overigens blijft de zorg door TSN gegarandeerd tot 25 april.