Enschede zet extra capaciteit in om bijstandsaanvragen binnen 4 weken af te handelen

Iemand die achter een laptop zit en iets intypt
19 maart 2020

In Enschede zetten we vanaf 19 maart extra capaciteit in om aanvragen voor bijstandsuitkeringen zoveel mogelijk binnen 4 weken af te handelen.

De gevolgen van het coronavirus zijn enorm. Niet alleen voor de gezondheid van mensen maar mogelijk ook voor hun werk en inkomen. We willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Enschedeërs hun huur kunnen betalen en boodschappen kunnen doen. Als de afhandeling binnen 4 weken onverhoopt niet lukt, verstrekken we het wettelijk voorschot. Als er sprake is van geen geld voor eten of drinken (broodnood) kunnen we op verzoek al eerder een voorschot verstrekken.