Enschede Zuid met succes in gesprek over Meedoen en Thuisvoelen

13 november 2017

Op basisschool de Zuidsprong in Het Lang vond onlangs een eerste bijeenkomst plaats rondom het thema ‘Meedoen en Thuisvoelen’ in Enschede Zuid. 

Ruim 60 bewoners en professionals zijn samen met wethouder Jurgen van Houdt in gesprek geweest over het belang van samen leven, werken en  wonen in de Wesselerbrink, Helmerhoek en de Stroinkslanden.

Enschede-Zuid kent een grote diversiteit van inwoners, allen met hun eigen verhaal en culturele achtergrond. Deze diversiteit aan mensen in de buurt en in de wijk zorgt voor een verrijking van cultuur en kennis, maar zorgt soms ook voor onbegrip en spanning. Juist daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en te werken aan wederzijds respect en begrip. Een grote groep van inwoners en professionals vanuit het onderwijs, wijkwelzijnsorganisaties, zorgorganisaties, de woningbouwcorporaties, politie en gemeente voerde op 31 oktober deze dialoog.

Na een openingswoord door stadsdeelwethouder Van Houdt en een korte presentatie over enkele cijfers en feiten over stadsdeel Zuid hebben bewoners en professionals in afzonderlijke groepen die avond met elkaar gesproken aan de hand van drie vragen:

Waar ben je trots op? Wat heeft er aandacht nodig? Wat kun je hier zelf aan bijdragen?

Trots maar ook uitdaging

Wethouder Van Houdt: “Uit de gesprekken van die avond bleek vooral een gevoel van trots over Enschede-Zuid. Er was grote tevredenheid over de uitstraling en de voorzieningen in de wijken, de diversiteit aan inwoners en de positieve energie om echt samen te werken aan wijk- en buurtverbetering. Maar op onderdelen is er ook nog werk aan de winkel. Uitdagingen liggen met name op het gebied van integratie, de aandacht voor jeugd en ouderen en de huisvesting van statushouders.”  

Tijdens de avond bleek de enorme betrokkenheid van alle partijen bij het wonen en leven in dit stadsdeel. Er is grote bereidheid om samen de schouders eronder te zetten en met concrete acties die uitdagingen ook echt gedurende langere tijd aan te pakken.

Het meest belangrijk is dat bewoners elkaar leren kennen en daardoor beter begrijpen. Hiervoor zijn meerdere suggesties gedaan om aan te werken, zoals een laagdrempelige huiskamer van de buurt, nieuwkomers gastvrij ontvangen en zorg voor voldoende waardering.

“Samen doen!”

Alle aanwezigen vonden het prettig om op deze manier met elkaar kennis te maken en gezamenlijk inzichten en ervaringen op de Zuidwijken met elkaar te delen. Het heeft veel waardevolle uitkomsten opgeleverd die aanknopingspunten bieden voor actie. Wethouder Van Houdt: “Met de bijeenkomst van vanavond is een goede basis gelegd voor het vervolg: we moeten het samen doen!”

De Gemeente Enschede heeft al aangekondigd een vervolg te geven aan deze bijeenkomst. 

Bekijk hier het verslag van deze bijeenkomst,