Enschedese handhavers in een nieuw jasje

Vanaf 22 februari 2016 zijn de Buitengewoon Opsporingsambtenaren/gemeentelijke handhavers te herkennen aan hun nieuwe blauwe uniformen.

Het is een landelijk ingevoerd uniform dat in alle gemeenten hetzelfde is. Het nieuwe uniform heeft het woord ‘Handhaving’ achterop de rug, een reflecterende band in blokjespatroon rondom de borst en pet, en het opsporingslogo op meerdere plekken. Hierdoor zijn de Enschedese handhavers nog beter herkenbaar in het Enschedese straatbeeld.

Waar en wanneer komt u ze tegen?

De gemeentelijke handhavers leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en de veiligheid in Enschede. Zij zijn het aanspreekpunt voor de Enschedeërs en bezoekers van de stad. Dit doen zij door zichtbaar in de stad aanwezig te zijn. Als het nodig is spreken zij burgers en ondernemers aan op hun gedrag, geven uitleg over het doel van regels en verstrekken informatie over gemeentelijke procedures. Ze houden toezicht in wijken en parken en pakken overlast van jeugd op straat aan. Ook pakken zij onveilige of illegale situaties aan of melden deze aan de bevoegde instanties of de politie. U kunt de gemeentelijke handhavers dan ook in verschillende situaties tegenkomen, bijvoorbeeld bij de controle op het aanbieden van (grof)huishoudelijk afval, bij illegale dumpingen en bij het aanpakken van foutparkeren.

Opsporingsbevoegdheid

De handhavers hebben opsporingsbevoegdheid. Zij zijn net als de politie belast met de opsporing van strafbare feiten en kunnen een bekeuring uitschrijven. Bijvoorbeeld als iemand rommel op straat gooit, foutparkeert, honden los laat lopen en de hondenpoep niet opruimt. Door de inzet van handhavers heeft de politie meer tijd voor andere taken.

14 Twentse gemeenten

De gemeente Enschede maakt deel uit van de samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten. In een convenant hebben deze gemeenten geregeld dat de handhavers in elkaars gemeente inzetbaar zijn. Dat daarbij elke opsporingsambtenaar een zelfde uniform heeft, komt de duidelijkheid en herkenbaarheid voor de burger alleen maar ten goede.