Enschedese innovatieve woordenschatlijn voor peuters en kleuters

01 november 2017

Focus op woordenschatontwikkeling bij anderstalige kinderen.

De gemeente Enschede heeft, in samenwerking met de directeuren en bestuurders van de Enschedese kinderopvangorganisaties en scholenkoepels, een innovatieve woordenschatlijn voor peuters en kleuters ontwikkeld: ‘Praten met Pim - Spelen met woorden’. Deze materialen zijn op de Enschedese werkvloer ontwikkeld en speciaal bedoeld voor jonge kinderen met een kleine woordenschat van de Nederlandse taal. Het bestaat uit een pakket met o.a. woordkaarten, praatplaten en liedjes. Een jongen genaamd Pim en zijn familie staan centraal in het project. Het eerste exemplaar van de ‘Praten met Pim-doos’ is op vrijdag 3 november uitgereikt door Eelco Eerenberg, wethouder Onderwijs, op RK Basisschool de Troubadour. Eerenberg is trots dat heel Enschede gaat praten met Pim: “een goede start voor ieder kind!”

Passend aanbod voor kinderen met taalachterstand

Enschede kent een groot aantal anderstalige gezinnen. De kinderen uit deze gezinnen zijn gebaat bij een duidelijk en structureel taalaanbod. De jeugdgezondheidszorg en de kinderopvangorganisaties zorgen ervoor dat een taalachterstand bij jonge kinderen vroegtijdig wordt gesignaleerd en dat zij een passend aanbod krijgen. Alle Integrale Kindcentra (IKC’s) in Enschede werken nauw samen om een doorgaande ontwikkeling- en zorglijn te realiseren voor 0-13 jarigen. Nieuw hierbij is een uitgewerkte doorgaande lijn Nederlands als tweede taal (NT2). ‘Praten met Pim’ is ontwikkeld vanuit deze lijn, en daarnaast goed inzetbaar als basisaanbod voor alle kinderen in Enschede.

Herkenbaarheid belangrijkste uitgangspunt

Bij het ontwikkelen van een doorgaande woordenschatlijn van voor- naar vroegschool zijn de ervaringen gebruikt van o.a. de (deeltijdschakel)leerkrachten en de  coaches Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Er was vooral vraag naar concrete materialen om woordenschatontwikkeling te stimuleren. Herkenbaarheid van de materialen voor kinderen is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Het pakket dat is ontwikkeld bestaat uit woordkaarten passend bij 16 verschillende thema’s. Voorbeelden daarvan zijn: dit ben ik, familie, buitenspelen, dieren et cetera. Daarnaast bevat het pakket liedjes, praatplaten en een placemat met NT2 didactiek. 

Ook digitaal beschikbaar

De materialen zijn ook beschikbaar via de site www.pratenmetpim.nl en zijn daarmee digitaal te gebruiken en voor ouders te downloaden. Alle gebundelde en gedrukte materialen worden in de komende periode op bijna alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en onderbouwgroepen op basisscholen in Enschede bezorgd. De materialen zijn methode-onafhankelijk en dienen als aanvulling om tot een passend en beredeneerd aanbod te komen.