Ere wie ere toekomt: wie verdient er volgens u een lintje?

02 mei 2017

Wie kent ze niet, de mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor een betere samenleving door hun inbreng bij verenigingen, instellingen, organisaties. Mensen zonder wie deze verenigingen, instellingen en organisaties misschien niet zouden bestaan.

Kent u iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving? De burgemeester roept verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en burgers op om hem op dergelijke personen attent te maken door middel van een aanvraag voor een KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING. De aanvragen moeten ruim van tevoren worden ingediend bij de burgemeester; dat kan tot 1 juni aanstaande.

Bijzondere inspanning

Zoals elk jaar bestaat de mogelijkheid om voordrachten in te dienen voor de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag. Voor het verkrijgen van een Koninklijke onderscheiding geldt dat de betrokkenen ‘zich geruime tijd ten behoeve van de samenleving hebben ingespannen op een wijze die uitgaat boven wat van hem of haar verwacht mag worden’. Het gaat om een periode van minimaal 15 jaar en tenminste 6 tot 8 uur in de week.

Procedure

De meeste uitreikingen gebeuren tijdens de Algemene Gelegenheid, beter bekend als de lintjesregen. Dit is meestal de laatste werkdag vóór Koningsdag.

Omdat diverse personen en instanties de aanvragen toetsen en daarover adviseren, neemt het gehele traject geruime tijd in beslag. Om de aanvragen voor de lintjesregen voor 2019 op tijd te kunnen verwerken, is het noodzakelijk dat aanvragen uiterlijk 1 juni 2018 worden ingediend bij de burgemeester van Enschede. De burgemeester brengt advies uit aan de Commissaris van de Koning over alle voorstellen. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel en stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.

Let op: wanneer u een aanvraag wenst in te dienen voor een uitreiking tijdens een andere gelegenheid dan Koningsdag 2019, dan moet u de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren indienen bij de burgemeester.

Meer informatie?

Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding kunt u contact opnemen met mevrouw Marijke Wolterink, tel. 053 – 481 81 67 of per mail kabinet@enschede.nl.

Het is vanzelfsprekend alleen mogelijk om aanvragen in te dienen voor iemand anders dan uzelf.

Meer informatie over de lintjesregen vindt u op de site van de gemeente Enschede, of op www.lintjes.nl