Extra handhaving op snoepafval

27 september 2016

Om aandacht te vestigen op een schone en veilige leefomgeving organiseren de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) jaarlijks verschillende actieweken. Van 26 tot en met 30 september is er een week waarin de boa’s speciale aandacht hebben voor scholieren die zwerfafval veroorzaken. Tijdens de actie werken de Twentse gemeenten samen met basisscholen en middelbaar onderwijs.

Snoeproutes

De routes van school naar supermarkt waar scholieren afval van eten of drinken op de grond gooien, zijn bekend als snoeproutes. Voor mensen die aan deze routes  wonen, is die rotzooi een doorn in het oog. Juist aan het begin van het schooljaar willen  de Twentse gemeenten door de actieweek scholieren wijzen op de overlast.

Handhaving

Sinds september 2015 zijn er meerdere actieweken geweest waarbij de boa’s extra hebben gehandhaafd op thema’s die met leefbaarheid en veiligheid van een wijk te maken hebben. Zo is er speciale aandacht geweest voor overlast van hondenpoep en voor de verkeersveiligheid rondom scholen. Bij het maken van een overtreding op het thema van dit jaar, kunnen de handhavers een bon uitschrijven die kan oplopen tot 140 euro.

Meldingen

Inwoners die overlast van zwerfafval hebben, kunnen dit op verschillende manieren melden aan de gemeente. Bijvoorbeeld via de website of social media.